Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/239501–239600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
239501 2007 VF127 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
239502 2007 VP164 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
239503 2007 VH165 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
239504 2007 VJ171 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
239505 2007 VR189 12/11/2007 Magdalena Ridge W. H. Ryan 3,4 km MPC · JPL
239506 2007 VD204 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
239507 2007 VL214 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
239508 2007 VG215 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
239509 2007 VP232 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
239510 2007 VY232 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
239511 2007 VF269 14/11/2007 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
239512 2007 VM275 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
239513 2007 VY286 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
239514 2007 VN298 11/11/2007 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
239515 2007 WH23 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
239516 2007 WX60 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
239517 2007 XD23 13/12/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,3 km MPC · JPL
239518 2008 AL8 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
239519 2008 DJ54 27/02/2008 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
239520 2008 GD90 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
239521 2008 HX3 26/04/2008 Dauban F. Kugel 15 km MPC · JPL
239522 2008 OG24 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
239523 2008 PG 01/08/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
239524 2008 QA31 30/08/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
239525 2008 RW8 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
239526 2008 RE22 03/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 890 m MPC · JPL
239527 2008 RC32 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
239528 2008 RX35 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
239529 2008 RO57 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
239530 2008 RL94 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
239531 2008 RK96 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
239532 2008 RT97 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
239533 2008 SS5 22/09/2008 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
239534 2008 SO12 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
239535 2008 SF26 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
239536 2008 ST29 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
239537 2008 SW31 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
239538 2008 SW38 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
239539 2008 SJ39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
239540 2008 SG44 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
239541 2008 SW81 25/09/2008 Sierra Stars F. Tozzi 2,0 km MPC · JPL
239542 2008 SS90 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
239543 2008 SZ92 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
239544 2008 SH93 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
239545 2008 SC98 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
239546 2008 SN98 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
239547 2008 SZ101 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
239548 2008 SL103 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
239549 2008 SW105 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
239550 2008 SF115 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
239551 2008 SZ130 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
239552 2008 SH136 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
239553 2008 SL138 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
239554 2008 SG147 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
239555 2008 SD156 23/09/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
239556 2008 SO163 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
239557 2008 SX173 22/09/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
239558 2008 SQ176 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
239559 2008 SX176 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
239560 2008 SO189 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
239561 2008 SK196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
239562 2008 SM204 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
239563 2008 SG279 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
239564 2008 SE285 29/09/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
239565 2008 SH296 29/09/2008 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
239566 2008 SV299 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
239567 2008 SD302 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
239568 2008 TE5 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
239569 2008 TU39 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
239570 2008 TC54 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
239571 2008 TV57 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
239572 2008 TR59 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
239573 2008 TH74 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
239574 2008 TY86 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
239575 2008 TY89 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
239576 2008 TS93 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 840 m MPC · JPL
239577 2008 TD103 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
239578 2008 TO110 06/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
239579 2008 TF118 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
239580 2008 TP140 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
239581 2008 TT165 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,9 km MPC · JPL
239582 2008 TX169 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
239583 2008 TC172 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
239584 2008 TL185 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
239585 2008 UU7 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
239586 2008 UY9 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
239587 2008 UH18 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
239588 2008 UU30 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
239589 2008 UW32 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
239590 2008 UY33 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
239591 2008 UX37 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
239592 2008 UO54 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
239593 Tianwenbang 2008 UD55 20/10/2008 Lulin Observatory X. Y. Hsiao, Q.-z. Ye 1,1 km MPC · JPL
239594 2008 UL58 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
239595 2008 UN74 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
239596 2008 UZ75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
239597 2008 UL98 26/10/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
239598 2008 UE114 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
239599 2008 UQ114 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
239600 2008 UO140 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL