Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/238401–238500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
238401 2004 EG18 12/03/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
238402 2004 EO26 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
238403 2004 EW39 15/03/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
238404 2004 EC47 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
238405 2004 EA52 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
238406 2004 ED59 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
238407 2004 EE65 14/03/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
238408 2004 EJ65 14/03/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
238409 2004 EN65 14/03/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
238410 2004 EO65 14/03/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
238411 2004 ET74 13/03/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
238412 2004 EY93 15/03/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
238413 2004 EM112 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
238414 2004 FF2 16/03/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,2 km MPC · JPL
238415 2004 FQ7 16/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
238416 2004 FZ8 16/03/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
238417 2004 FS19 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
238418 2004 FM36 16/03/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
238419 2004 FX52 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
238420 2004 FJ53 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
238421 2004 FN84 18/03/2004 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
238422 2004 FN96 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
238423 2004 FW155 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
238424 2004 GU3 10/04/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
238425 2004 GM5 11/04/2004 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
238426 2004 GX15 09/04/2004 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
238427 2004 GZ36 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
238428 2004 GW78 11/04/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
238429 2004 HM20 22/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,6 km MPC · JPL
238430 2004 HM63 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
238431 2004 JU8 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
238432 2004 LZ8 12/06/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
238433 2004 NP23 14/07/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
238434 2004 OG2 16/07/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
238435 2004 OU13 22/07/2004 Mauna Kea C. Veillet 920 m MPC · JPL
238436 2004 PZ7 06/08/2004 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
238437 2004 PS25 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
238438 2004 PQ29 07/08/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
238439 2004 PD32 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
238440 2004 PV35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
238441 2004 PK47 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
238442 2004 PE50 08/08/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
238443 2004 PC52 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
238444 2004 PF58 09/08/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
238445 2004 PU61 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
238446 2004 PU65 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
238447 2004 PV73 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
238448 2004 PN75 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
238449 2004 PP80 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
238450 2004 PK100 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
238451 2004 PA103 12/08/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
238452 2004 PZ105 15/08/2004 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
238453 2004 QF 16/08/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
238454 2004 QW9 21/08/2004 Siding Spring SSS 800 m MPC · JPL
238455 2004 QS26 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
238456 2004 RK 03/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 330 m MPC · JPL
238457 2004 RL7 06/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
238458 2004 RD14 06/09/2004 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
238459 2004 RC28 06/09/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
238460 2004 RF32 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
238461 2004 RV40 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
238462 2004 RR45 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
238463 2004 RV50 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
238464 2004 RH52 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
238465 2004 RW62 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
238466 2004 RE63 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
238467 2004 RM63 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
238468 2004 RA64 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
238469 2004 RD64 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
238470 2004 RF65 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
238471 2004 RC68 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
238472 2004 RH73 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
238473 2004 RN76 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
238474 2004 RO76 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
238475 2004 RT86 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
238476 2004 RP103 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
238477 2004 RQ103 08/09/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
238478 2004 RR104 08/09/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
238479 2004 RL153 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
238480 2004 RC157 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
238481 2004 RP173 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
238482 2004 RF183 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
238483 2004 RA192 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
238484 2004 RX222 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
238485 2004 RP229 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
238486 2004 RU231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
238487 2004 RT243 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
238488 2004 RU257 09/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
238489 2004 RU272 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
238490 2004 RT281 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
238491 2004 RC285 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
238492 2004 RR310 13/09/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
238493 2004 RX313 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
238494 2004 RY337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
238495 2004 RH338 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
238496 2004 RZ345 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
238497 2004 SG25 21/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
238498 2004 SQ28 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
238499 2004 SA30 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
238500 2004 SM33 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL