Danh sách tiểu hành tinh/237401–237500

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
237401 1998 QL25 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237402 1998 QV28 23/08/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
237403 1998 QS73 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
237404 1998 RS29 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
237405 1998 RE66 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
237406 1998 SV30 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
237407 1998 SS34 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
237408 1998 SA72 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
237409 1998 SA114 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
237410 1998 SN140 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
237411 1998 SN155 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
237412 1998 SC160 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
237413 1998 TP27 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
237414 1998 UL2 20/10/1998 Caussols ODAS 6,0 km MPC · JPL
237415 1998 UR7 22/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,2 km MPC · JPL
237416 1998 UT19 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
237417 1998 UV23 17/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
237418 1998 UQ47 27/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
237419 1998 WY34 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
237420 1998 XW6 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
237421 1998 XS61 15/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
237422 1999 AF35 09/01/1999 Mérida O. A. Naranjo 1,0 km MPC · JPL
237423 1999 BD27 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
237424 1999 CS92 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
237425 1999 FY10 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
237426 1999 FG74 20/03/1999 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
237427 1999 FF87 21/03/1999 Apache Point SDSS 4,1 km MPC · JPL
237428 1999 FZ95 21/03/1999 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
237429 1999 GH58 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
237430 1999 JL4 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
237431 1999 JK85 14/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
237432 1999 JH96 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
237433 1999 NA43 15/07/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
237434 1999 PH3 10/08/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 5,6 km MPC · JPL
237435 1999 RH9 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
237436 1999 RC29 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
237437 1999 RO40 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
237438 1999 RR77 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
237439 1999 RM138 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237440 1999 RQ148 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
237441 1999 RP195 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
237442 1999 TA10 05/10/1999 Socorro LINEAR AMO 850 m MPC · JPL
237443 1999 TE54 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
237444 1999 TZ66 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
237445 1999 TF73 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
237446 1999 TL75 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
237447 1999 TD87 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
237448 1999 TJ141 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
237449 1999 TJ152 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
237450 1999 TB182 11/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
237451 1999 TR211 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
237452 1999 TK214 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
237453 1999 TV264 03/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
237454 1999 VM82 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
237455 1999 VM94 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
237456 1999 VS119 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
237457 1999 VK128 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
237458 1999 VG131 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
237459 1999 VL134 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
237460 1999 VK158 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
237461 1999 VC191 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
237462 1999 VY206 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
237463 1999 XQ171 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
237464 1999 XR218 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
237465 1999 YG19 29/12/1999 Mauna Kea C. Veillet 620 m MPC · JPL
237466 2000 AZ135 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
237467 2000 BA39 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
237468 2000 BB42 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
237469 2000 BR47 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
237470 2000 CT135 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
237471 2000 DR20 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
237472 2000 DF51 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
237473 2000 EY9 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
237474 2000 EW46 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237475 2000 FZ6 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
237476 2000 FE18 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
237477 2000 FU59 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237478 2000 GD37 05/04/2000 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
237479 2000 GL70 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237480 2000 GS82 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
237481 2000 GJ122 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
237482 2000 HZ18 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
237483 2000 HY27 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
237484 2000 HJ47 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
237485 2000 HL63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
237486 2000 KM2 26/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
237487 2000 KU12 28/05/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
237488 2000 KP34 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237489 2000 LG7 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
237490 2000 LM15 04/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
237491 2000 OS33 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
237492 2000 OY39 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237493 2000 QD32 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
237494 2000 QV33 26/08/2000 Prescott P. G. Comba 1,3 km MPC · JPL
237495 2000 QF56 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
237496 2000 QF76 24/08/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
237497 2000 QR81 24/08/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
237498 2000 QC85 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237499 2000 QT97 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
237500 2000 QU134 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL