Danh sách tiểu hành tinh/238101–238200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
238101 2003 HD36 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
238102 2003 HL37 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
238103 2003 HH40 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
238104 2003 HT50 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
238105 2003 HX50 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
238106 2003 HZ57 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
238107 2003 JU3 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
238108 2003 JN7 02/05/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
238109 2003 JZ13 05/05/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
238110 2003 KA18 27/05/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
238111 2003 KJ28 21/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
238112 2003 KL36 30/05/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
238113 2003 KE37 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
238114 2003 MX 21/06/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 8,0 km MPC · JPL
238115 2003 MM1 23/06/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
238116 2003 OE 18/07/2003 Siding Spring R. H. McNaught 1,4 km MPC · JPL
238117 2003 OR4 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
238118 2003 OF18 26/07/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
238119 2003 OK19 30/07/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
238120 2003 OV20 31/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
238121 2003 OO23 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
238122 2003 OO27 24/07/2003 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
238123 2003 OU28 24/07/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
238124 2003 OY32 23/07/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
238125 2003 PQ2 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
238126 2003 QW 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
238127 2003 QB5 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 870 m MPC · JPL
238128 2003 QH13 22/08/2003 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
238129 Bernardwolfe 2003 QK31 24/08/2003 Saint-Sulpice B. Christophe 1,4 km MPC · JPL
238130 2003 QQ33 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
238131 2003 QE55 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
238132 2003 QW58 23/08/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
238133 2003 QA60 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
238134 2003 QG66 22/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
238135 2003 QL71 24/08/2003 Kvistaberg UDAS 940 m MPC · JPL
238136 2003 QQ72 23/08/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
238137 2003 QO103 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
238138 2003 QP111 31/08/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
238139 2003 RX 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
238140 2003 RT7 04/09/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,9 km MPC · JPL
238141 2003 RN13 15/09/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
238142 2003 RB24 14/09/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
238143 2003 SP18 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
238144 2003 SB20 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
238145 2003 SB31 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
238146 2003 SQ36 18/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
238147 2003 SS38 16/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
238148 2003 SQ39 16/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
238149 2003 SC41 17/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
238150 2003 SD41 17/09/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
238151 2003 SJ41 17/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
238152 2003 SG42 17/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
238153 2003 SY46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
238154 2003 ST50 18/09/2003 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
238155 2003 SW54 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
238156 2003 SA56 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
238157 2003 SC60 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
238158 2003 SV72 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
238159 2003 SN73 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
238160 2003 SQ73 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
238161 2003 SD81 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
238162 2003 SB86 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
238163 2003 SG91 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
238164 2003 SX121 17/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
238165 2003 SY130 19/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
238166 2003 SC134 18/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
238167 2003 SX136 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
238168 2003 SJ141 19/09/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
238169 2003 SN148 16/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
238170 2003 SK149 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
238171 2003 SD150 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
238172 2003 SH168 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
238173 2003 SD175 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
238174 2003 SF176 18/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
238175 2003 SG203 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
238176 2003 SS211 25/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
238177 2003 SR215 24/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
238178 2003 SP217 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
238179 2003 SR219 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
238180 2003 SW221 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
238181 2003 SO237 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
238182 2003 SW249 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
238183 2003 SW253 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
238184 2003 ST257 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
238185 2003 SJ258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
238186 2003 SW267 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
238187 2003 SC270 24/09/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
238188 2003 SU279 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
238189 2003 SH287 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
238190 2003 SU293 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
238191 2003 SM294 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
238192 2003 SO319 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
238193 2003 SB321 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
238194 2003 SZ321 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
238195 2003 SG327 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
238196 2003 SD328 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
238197 2003 ST361 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
238198 2003 SZ396 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
238199 2003 SH423 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
238200 2003 TD8 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL