Danh sách tiểu hành tinh/237101–237200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
237101 2008 TN81 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
237102 2008 TH85 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
237103 2008 TJ92 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
237104 2008 TX98 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
237105 2008 TL101 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
237106 2008 TX102 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
237107 2008 TU103 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
237108 2008 TY103 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
237109 2008 TX120 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
237110 2008 TR123 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
237111 2008 TO127 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
237112 2008 TB133 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
237113 2008 TM154 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
237114 2008 TY157 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
237115 2008 TB164 01/10/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
237116 2008 TR164 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
237117 2008 TV170 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
237118 2008 TE172 09/10/2008 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
237119 2008 TN177 09/10/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
237120 2008 TC178 09/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
237121 2008 TH186 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
237122 2008 TJ186 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
237123 2008 TG189 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
237124 2008 TC190 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
237125 2008 UA2 21/10/2008 Sierra Stars F. Tozzi 3,0 km MPC · JPL
237126 2008 UE4 24/10/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
237127 2008 UH4 24/10/2008 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
237128 2008 UG5 24/10/2008 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
237129 2008 UD6 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
237130 2008 UZ8 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
237131 2008 UY15 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
237132 2008 UQ26 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
237133 2008 UG27 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
237134 2008 US27 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
237135 2008 UP28 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
237136 2008 UD30 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
237137 2008 UX30 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
237138 2008 UT41 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
237139 2008 UM56 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
237140 2008 UY60 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
237141 2008 UV61 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
237142 2008 UU62 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
237143 2008 UU66 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
237144 2008 UN67 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
237145 2008 UF72 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
237146 2008 US72 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
237147 2008 UT73 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
237148 2008 UX73 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
237149 2008 UH77 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
237150 2008 UB86 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
237151 2008 UE91 25/10/2008 Dauban F. Kugel 1,6 km MPC · JPL
237152 2008 UQ93 25/10/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237153 2008 UV95 23/10/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
237154 2008 UR96 24/10/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
237155 2008 UG98 26/10/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
237156 2008 UD99 29/10/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
237157 2008 UJ103 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
237158 2008 UO105 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
237159 2008 UO112 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
237160 2008 UP114 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
237161 2008 UD119 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
237162 2008 US125 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
237163 2008 US126 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
237164 Keelung 2008 UP128 22/10/2008 Lulin Observatory X. Y. Hsiao, Q.-z. Ye 1,2 km MPC · JPL
237165 2008 UK129 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
237166 2008 UH137 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
237167 2008 UK138 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
237168 2008 UV140 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
237169 2008 UZ146 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
237170 2008 UP148 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
237171 2008 UW148 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
237172 2008 UN150 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
237173 2008 UT152 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
237174 2008 UB155 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
237175 2008 UZ155 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
237176 2008 UX160 23/10/2008 Črni Vrh Črni Vrh 1,9 km MPC · JPL
237177 2008 UZ160 24/10/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,7 km MPC · JPL
237178 2008 UJ174 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
237179 2008 UB180 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
237180 2008 UT184 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
237181 2008 UX184 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
237182 2008 UZ194 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
237183 2008 UG195 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
237184 2008 UM198 26/10/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
237185 2008 UZ200 27/10/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237186 2008 UE209 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
237187 Zhonglihe 2008 UA212 23/10/2008 Lulin Observatory X. Y. Hsiao, Q.-z. Ye 3,2 km MPC · JPL
237188 2008 UE220 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
237189 2008 UY220 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
237190 2008 UU223 25/10/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
237191 2008 UP241 26/10/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
237192 2008 UA242 26/10/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
237193 2008 UX247 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
237194 2008 UM250 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
237195 2008 UK252 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
237196 2008 UR253 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
237197 2008 UV256 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
237198 2008 UH258 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
237199 2008 UG263 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
237200 2008 US265 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL