Danh sách tiểu hành tinh/238001–238100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
238001 2002 TC105 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
238002 2002 TT111 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
238003 2002 TP124 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
238004 2002 TE140 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
238005 2002 TT140 05/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
238006 2002 TU153 05/10/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
238007 2002 TH165 02/10/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
238008 2002 TD212 06/10/2002 Haleakala NEAT 7,2 km MPC · JPL
238009 2002 TX212 07/10/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
238010 2002 TQ251 07/10/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
238011 2002 TE262 10/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
238012 2002 TV304 04/10/2002 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
238013 2002 TF314 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,6 km MPC · JPL
238014 2002 TA320 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
238015 2002 TK355 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
238016 2002 TJ381 09/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
238017 2002 UC18 30/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
238018 2002 UL29 31/10/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
238019 2002 UV29 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
238020 2002 UY58 29/10/2002 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
238021 2002 UF72 29/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
238022 2002 VE5 05/11/2002 Wrightwood J. W. Young 3,6 km MPC · JPL
238023 2002 VT9 01/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
238024 2002 VE22 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
238025 2002 VR23 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
238026 2002 VA38 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
238027 2002 VS49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
238028 2002 VH93 11/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
238029 2002 VO104 12/11/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
238030 2002 VH126 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
238031 2002 WF4 24/11/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
238032 2002 WZ8 24/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
238033 2002 WA27 24/11/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
238034 2002 WB30 23/11/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
238035 2002 XS44 07/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
238036 2002 XO48 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
238037 2002 XO70 10/12/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
238038 2002 XX76 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
238039 2002 XG78 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
238040 2002 XG119 10/12/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
238041 2002 YS33 31/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
238042 2003 AF5 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
238043 2003 AO28 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
238044 2003 AF33 05/01/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
238045 2003 AE50 05/01/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
238046 2003 BR19 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
238047 2003 BN20 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
238048 2003 BH37 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
238049 2003 BP40 27/01/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
238050 2003 BA41 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
238051 2003 BT51 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
238052 2003 BZ52 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
238053 2003 BQ56 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
238054 2003 BK71 31/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
238055 2003 BY72 28/01/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
238056 2003 BD74 29/01/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
238057 2003 BD77 30/01/2003 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
238058 2003 CC2 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
238059 2003 CT3 02/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
238060 2003 CG7 01/02/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
238061 2003 CG17 07/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
238062 2003 DP17 22/02/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 1,2 km MPC · JPL
238063 2003 EG 03/03/2003 Socorro LINEAR APO 1,5 km MPC · JPL
238064 2003 EA16 07/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
238065 2003 ES22 06/03/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
238066 2003 EX32 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
238067 2003 EH33 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
238068 2003 EK39 08/03/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
238069 2003 EQ40 08/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
238070 2003 EF57 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
238071 2003 FM1 23/03/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
238072 2003 FW7 30/03/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
238073 2003 FU18 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
238074 2003 FG32 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
238075 2003 FL57 26/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
238076 2003 FA61 26/03/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
238077 2003 FC69 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
238078 2003 FZ81 27/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
238079 2003 FE90 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
238080 2003 FE94 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
238081 2003 FC95 30/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
238082 2003 FS98 30/03/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
238083 2003 FT98 30/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
238084 2003 FE99 30/03/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
238085 2003 FU111 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
238086 2003 FE115 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
238087 2003 FF123 26/03/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
238088 2003 GY26 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
238089 2003 GA35 08/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
238090 2003 GX44 07/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
238091 2003 GP49 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
238092 2003 GT49 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
238093 2003 HK14 26/04/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
238094 2003 HH17 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
238095 2003 HH21 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
238096 2003 HJ25 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
238097 2003 HZ26 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
238098 2003 HN29 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
238099 2003 HZ29 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
238100 2003 HU35 27/04/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL