Danh sách tiểu hành tinh/237601–237700

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
237601 2001 OY88 21/07/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
237602 2001 PT11 11/08/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
237603 2001 PY11 11/08/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
237604 2001 PN25 11/08/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
237605 2001 PJ44 15/08/2001 Haleakala NEAT 7,6 km MPC · JPL
237606 2001 QH57 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237607 2001 QQ71 21/08/2001 Emerald Lane L. Ball 3,1 km MPC · JPL
237608 2001 QQ78 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
237609 2001 QZ108 19/08/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
237610 2001 QB142 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237611 2001 QN172 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
237612 2001 QZ230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
237613 2001 QD249 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237614 2001 QY262 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
237615 2001 QH280 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
237616 2001 RN4 08/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
237617 2001 RT30 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
237618 2001 RZ31 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
237619 2001 RF52 12/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
237620 2001 RM55 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
237621 2001 RM56 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
237622 2001 RU71 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
237623 2001 RY98 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
237624 2001 RO100 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237625 2001 RA101 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
237626 2001 RX103 12/09/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
237627 2001 RG108 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
237628 2001 RL114 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237629 2001 RZ128 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
237630 2001 RJ147 09/09/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
237631 2001 RR149 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
237632 2001 SM15 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
237633 2001 SS26 16/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
237634 2001 SX34 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
237635 2001 SX46 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
237636 2001 SA53 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
237637 2001 SV57 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237638 2001 SD68 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237639 2001 SA89 20/09/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
237640 2001 SU91 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237641 2001 SE93 20/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
237642 2001 SV94 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
237643 2001 SP98 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
237644 2001 SC103 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
237645 2001 SR130 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
237646 2001 SR140 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
237647 2001 SK145 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237648 2001 SZ148 17/09/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
237649 2001 SQ157 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
237650 2001 SS157 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237651 2001 SY163 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
237652 2001 SE164 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
237653 2001 SS167 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
237654 2001 SE169 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237655 2001 SC172 16/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
237656 2001 SV185 19/09/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
237657 2001 SS193 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
237658 2001 SM196 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
237659 2001 SB203 19/09/2001 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
237660 2001 SH203 19/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
237661 2001 SJ215 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
237662 2001 SA218 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
237663 2001 SH223 19/09/2001 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
237664 2001 SM227 19/09/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
237665 2001 SV230 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
237666 2001 SV241 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
237667 2001 SU252 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
237668 2001 SH260 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
237669 2001 SJ279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
237670 2001 SP282 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
237671 2001 SS285 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
237672 2001 SB327 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
237673 2001 SY348 28/09/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
237674 2001 SV349 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237675 2001 TH1 10/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
237676 2001 TJ10 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
237677 2001 TD57 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
237678 2001 TV61 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
237679 2001 TV75 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
237680 2001 TK97 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237681 2001 TS108 14/10/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
237682 2001 TE110 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237683 2001 TY122 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
237684 2001 TT134 13/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
237685 2001 TE157 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
237686 2001 TD159 11/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
237687 2001 TX163 11/10/2001 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
237688 2001 TQ174 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
237689 2001 TR175 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
237690 2001 TW195 15/10/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
237691 2001 TG202 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237692 2001 TY248 14/10/2001 Apache Point SDSS 4,6 km MPC · JPL
237693 2001 TB253 14/10/2001 Apache Point SDSS 3,3 km MPC · JPL
237694 2001 TB255 14/10/2001 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
237695 2001 UJ32 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
237696 2001 UM37 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
237697 2001 UQ47 17/10/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
237698 2001 UL60 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
237699 2001 UX62 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
237700 2001 UG67 20/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL