Danh sách tiểu hành tinh/236601–236700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
236601 2006 JZ16 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
236602 2006 JM17 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
236603 2006 JM18 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
236604 2006 JT18 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
236605 2006 JM28 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
236606 2006 JA29 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236607 2006 JP35 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
236608 2006 JH39 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
236609 2006 JK40 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
236610 2006 JL42 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
236611 2006 JQ42 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
236612 2006 JL44 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
236613 2006 JW44 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
236614 2006 JA46 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
236615 2006 JB48 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
236616 Gray 2006 JR61 01/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 2,0 km MPC · JPL
236617 2006 JL63 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
236618 2006 JX79 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
236619 2006 KD 16/05/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
236620 2006 KZ 18/05/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
236621 2006 KX1 21/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
236622 2006 KA2 17/05/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
236623 2006 KF2 17/05/2006 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
236624 2006 KR6 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
236625 2006 KT9 19/05/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
236626 2006 KD11 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
236627 2006 KU11 19/05/2006 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
236628 2006 KF15 20/05/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
236629 2006 KB19 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
236630 2006 KY19 18/05/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
236631 2006 KY20 20/05/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
236632 2006 KG21 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
236633 2006 KS23 18/05/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
236634 2006 KM32 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
236635 2006 KS33 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
236636 2006 KC35 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
236637 2006 KK38 20/05/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
236638 2006 KQ38 24/05/2006 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 1,8 km MPC · JPL
236639 2006 KJ39 18/05/2006 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
236640 2006 KL39 20/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
236641 2006 KQ40 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
236642 2006 KQ42 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
236643 2006 KC46 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
236644 2006 KM50 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
236645 2006 KG51 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
236646 2006 KW61 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
236647 2006 KX61 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
236648 2006 KE71 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
236649 2006 KJ73 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
236650 2006 KM76 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
236651 2006 KK81 25/05/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
236652 2006 KH85 19/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
236653 2006 KN99 27/05/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
236654 2006 KV99 29/05/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
236655 2006 KL104 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
236656 2006 KH113 19/05/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
236657 2006 KU114 28/05/2006 Siding Spring SSS 4,3 km MPC · JPL
236658 2006 KH116 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
236659 2006 KZ116 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236660 2006 KQ117 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
236661 2006 KW123 24/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
236662 2006 LJ 01/06/2006 Reedy Creek J. Broughton 4,8 km MPC · JPL
236663 2006 LN2 04/06/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
236664 2006 LB6 03/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
236665 2006 MJ1 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
236666 2006 MJ7 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
236667 2006 OG16 29/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
236668 2006 PJ 03/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 4,2 km MPC · JPL
236669 2006 PD1 14/08/2006 Hibiscus S. F. Hönig 5,7 km MPC · JPL
236670 2006 PA23 07/08/2006 Siding Spring SSS 7,5 km MPC · JPL
236671 2006 PQ32 15/08/2006 Siding Spring SSS 6,9 km MPC · JPL
236672 2006 PK35 12/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
236673 2006 QC3 17/08/2006 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
236674 2006 QA5 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
236675 2006 QN26 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
236676 2006 QN29 16/08/2006 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
236677 2006 QB33 22/08/2006 Palomar NEAT 9,4 km MPC · JPL
236678 2006 QY44 19/08/2006 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
236679 2006 QB60 19/08/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
236680 2006 QH64 26/08/2006 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
236681 2006 QA100 24/08/2006 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
236682 2006 QU104 28/08/2006 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
236683 Hujingyao 2006 QE111 28/08/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 5,2 km MPC · JPL
236684 2006 QZ134 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
236685 2006 RX30 15/09/2006 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
236686 2006 RG91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
236687 2006 SK42 18/09/2006 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
236688 2006 SF65 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
236689 2006 ST79 17/09/2006 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
236690 2006 SC186 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
236691 2006 SK240 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
236692 2006 SS291 19/09/2006 Siding Spring SSS 6,3 km MPC · JPL
236693 2006 UM22 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
236694 2006 UB65 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
236695 2006 WY178 24/11/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
236696 2007 DE53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
236697 2007 DH56 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
236698 2007 DF72 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
236699 2007 EN9 09/03/2007 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
236700 2007 EO28 09/03/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL