Danh sách tiểu hành tinh/237701–237800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
237701 2001 UM74 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
237702 2001 UJ80 20/10/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
237703 2001 UJ82 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
237704 2001 UC85 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
237705 2001 UF97 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
237706 2001 UF111 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
237707 2001 UT136 23/10/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
237708 2001 UB153 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
237709 2001 UN161 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
237710 2001 UW184 16/10/2001 Palomar NEAT 14 km MPC · JPL
237711 2001 UB196 18/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
237712 2001 UT200 19/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
237713 2001 UB203 19/10/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
237714 2001 UG212 21/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
237715 2001 UW213 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
237716 2001 UX228 16/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
237717 2001 VB59 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
237718 2001 VH82 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
237719 2001 VX129 11/11/2001 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
237720 2001 VH133 11/11/2001 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
237721 2001 WL3 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
237722 2001 WF7 17/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
237723 2001 WF9 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
237724 2001 WH19 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
237725 2001 WH26 17/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
237726 2001 WT26 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
237727 2001 WO56 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
237728 2001 WJ64 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
237729 2001 WB71 20/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
237730 2001 WP71 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
237731 2001 WW80 20/11/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
237732 2001 WC93 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
237733 2001 WP103 17/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
237734 2001 XV25 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
237735 2001 XJ31 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
237736 2001 XA34 08/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
237737 2001 XB53 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
237738 2001 XN74 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
237739 2001 XE75 11/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
237740 2001 XS112 11/12/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
237741 2001 XU121 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
237742 2001 XH122 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
237743 2001 XV125 14/12/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
237744 2001 XM128 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237745 2001 XD151 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237746 2001 XC158 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237747 2001 XO179 14/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
237748 2001 XT234 15/12/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
237749 2001 XU245 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237750 2001 XP246 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
237751 2001 XR248 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
237752 2001 XB249 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
237753 2001 XL251 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
237754 2001 YE19 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
237755 2001 YN61 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237756 2001 YH84 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
237757 2001 YV127 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237758 2001 YH130 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237759 2001 YF132 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
237760 2001 YU136 22/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237761 2001 YN148 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237762 2002 AP2 05/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
237763 2002 AL13 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
237764 2002 AZ20 09/01/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
237765 2002 AV27 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
237766 2002 AT32 08/01/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
237767 2002 AZ47 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237768 2002 AE59 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237769 2002 AJ74 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
237770 2002 AV75 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
237771 2002 AT77 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
237772 2002 AM85 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237773 2002 AW93 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
237774 2002 AD97 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
237775 2002 AO100 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
237776 2002 AQ103 09/01/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
237777 2002 AH114 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
237778 2002 AJ114 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
237779 2002 AX115 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
237780 2002 AX121 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
237781 2002 AB128 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
237782 2002 AR134 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
237783 2002 AN152 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
237784 2002 AP172 14/01/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
237785 2002 AX176 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
237786 2002 AV182 05/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
237787 2002 AN184 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
237788 2002 AX201 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
237789 2002 BL1 19/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
237790 2002 BO11 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
237791 2002 BO12 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
237792 2002 BV12 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
237793 2002 BL13 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237794 2002 BT13 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
237795 2002 BV17 21/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
237796 2002 BU20 21/01/2002 Eskridge G. Hug 2,9 km MPC · JPL
237797 2002 BT21 26/01/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
237798 2002 BJ27 19/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
237799 2002 CA3 03/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
237800 2002 CS9 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL