Danh sách tiểu hành tinh/236401–236500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
236401 2006 DW61 21/02/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
236402 2006 DY61 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
236403 2006 DS64 20/02/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
236404 2006 DU64 20/02/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
236405 2006 DF68 22/02/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
236406 2006 DH73 22/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
236407 2006 DC74 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
236408 2006 DH74 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
236409 2006 DC80 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
236410 2006 DG80 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236411 2006 DU80 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236412 2006 DN84 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
236413 2006 DC85 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
236414 2006 DG90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
236415 2006 DP91 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236416 2006 DO92 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
236417 2006 DA93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
236418 2006 DR93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
236419 2006 DH94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236420 2006 DM96 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
236421 2006 DU96 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
236422 2006 DC97 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
236423 2006 DW101 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236424 2006 DO102 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
236425 2006 DF103 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
236426 2006 DS114 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
236427 2006 DX115 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
236428 2006 DZ115 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
236429 2006 DJ119 20/02/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
236430 2006 DB122 22/02/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
236431 2006 DM126 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236432 2006 DF132 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
236433 2006 DG135 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
236434 2006 DX140 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
236435 2006 DH155 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
236436 2006 DQ155 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
236437 2006 DJ166 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
236438 2006 DC174 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
236439 2006 DW174 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236440 2006 DL188 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
236441 2006 DB197 24/02/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
236442 2006 DD199 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
236443 2006 DO200 24/02/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
236444 2006 DA204 24/02/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
236445 2006 DC207 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
236446 2006 DZ207 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
236447 2006 DC208 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
236448 2006 DY211 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
236449 2006 DV215 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
236450 2006 EH6 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
236451 2006 EX10 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
236452 2006 EA19 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
236453 2006 EW21 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
236454 2006 ED22 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
236455 2006 ES32 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
236456 2006 EC52 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
236457 2006 EZ56 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
236458 2006 EM57 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
236459 2006 EF58 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
236460 2006 EY64 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
236461 2006 EP66 06/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
236462 2006 ER72 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236463 Bretécher 2006 FF 18/03/2006 Nogales J.-C. Merlin 1,2 km MPC · JPL
236464 2006 FQ 22/03/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
236465 2006 FO1 21/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
236466 2006 FQ1 21/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
236467 2006 FB7 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
236468 2006 FY7 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
236469 2006 FF8 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
236470 2006 FE11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
236471 2006 FF11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
236472 2006 FS14 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
236473 2006 FO18 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
236474 2006 FK19 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
236475 2006 FT20 24/03/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
236476 2006 FX22 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
236477 2006 FO23 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
236478 2006 FL26 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
236479 2006 FU32 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
236480 2006 FC33 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
236481 2006 FM34 24/03/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
236482 2006 FO34 24/03/2006 Siding Spring SSS 3,8 km MPC · JPL
236483 2006 FW34 25/03/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
236484 Luchijen 2006 FQ35 28/03/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 1,7 km MPC · JPL
236485 2006 FK36 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
236486 2006 FS36 21/03/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
236487 2006 FR40 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
236488 2006 FY40 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
236489 2006 FO44 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
236490 2006 FP54 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
236491 2006 GE2 02/04/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
236492 2006 GG3 07/04/2006 Ottmarsheim C. Rinner 2,9 km MPC · JPL
236493 2006 GF12 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
236494 2006 GJ12 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236495 2006 GJ14 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
236496 2006 GB19 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
236497 2006 GU20 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
236498 2006 GX20 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
236499 2006 GP21 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
236500 2006 GA23 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL