Danh sách tiểu hành tinh/237301–237400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
237301 2008 YZ43 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
237302 2008 YA59 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
237303 2008 YV59 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
237304 2008 YP77 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
237305 2008 YT88 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
237306 2008 YH89 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
237307 2008 YQ90 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
237308 2008 YZ90 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
237309 2008 YT99 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
237310 2008 YJ110 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,0 km MPC · JPL
237311 2008 YV121 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
237312 2008 YT133 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
237313 2008 YE161 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
237314 2008 YP162 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
237315 2009 AZ14 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
237316 2009 AK30 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
237317 2009 AH34 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
237318 2009 AZ42 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
237319 2009 BT17 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
237320 2009 BX36 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
237321 2009 BM54 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
237322 2009 BV85 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
237323 2009 BP88 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
237324 2009 BM97 25/01/2009 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
237325 2009 BO115 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
237326 2009 BF161 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
237327 2009 BE172 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
237328 2009 CA1 01/02/2009 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
237329 2009 CA4 04/02/2009 Wildberg R. Apitzsch 6,0 km MPC · JPL
237330 2009 CT48 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
237331 2009 FB24 19/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,9 km MPC · JPL
237332 2009 UN87 24/10/2009 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
237333 2009 UN130 24/10/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
237334 2009 UG153 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
237335 2009 VZ7 08/11/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
237336 2009 WC25 21/11/2009 Mayhill iTelescope Obs. 4,6 km MPC · JPL
237337 2009 WK60 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
237338 2009 WS60 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
237339 2009 WN162 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
237340 2009 WK258 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
237341 2009 WD263 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
237342 2009 XM23 10/12/2009 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
237343 2009 YJ15 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
237344 2010 AY23 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
237345 2010 AM37 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
237346 2010 AV38 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
237347 2010 AK76 15/01/2010 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
237348 2010 AV79 15/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
237349 2010 CM12 12/02/2010 Mayhill iTelescope Obs. 2,4 km MPC · JPL
237350 2010 CZ146 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
237351 2235 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
237352 4307 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
237353 1207 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
237354 1711 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
237355 2296 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
237356 3103 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
237357 2059 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
237358 3206 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 840 m MPC · JPL
237359 3774 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
237360 4539 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
237361 1981 EE48 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,7 km MPC · JPL
237362 1993 FY31 19/03/1993 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
237363 1993 HV4 22/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
237364 1993 TW22 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
237365 1994 EA5 06/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
237366 1994 PJ14 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
237367 1994 PY35 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
237368 1994 UA7 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
237369 1994 WG7 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
237370 1994 WN8 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
237371 1995 DG8 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
237372 1995 OV11 27/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
237373 1995 QE8 25/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
237374 1995 SV7 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
237375 1995 SM16 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
237376 1995 SW50 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
237377 1995 SZ63 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
237378 1995 SA82 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
237379 1995 US67 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
237380 1995 VB5 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
237381 1995 VF9 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
237382 1995 VV18 14/11/1995 Xinglong SCAP 1,3 km MPC · JPL
237383 1996 AF10 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
237384 1996 CX 07/02/1996 Xinglong SCAP 820 m MPC · JPL
237385 1996 EV15 13/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
237386 1996 HW5 17/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
237387 1996 PM1 01/08/1996 Haleakala AMOS 6,8 km MPC · JPL
237388 1996 TL 03/10/1996 Prescott P. G. Comba 4,8 km MPC · JPL
237389 1996 VE20 08/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
237390 1996 XP20 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
237391 1997 AX10 09/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
237392 1997 JH4 01/05/1997 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
237393 1997 LG 01/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
237394 1997 SZ13 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
237395 1997 SD22 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
237396 1997 SW23 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
237397 1998 AQ9 06/01/1998 Anderson Mesa M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
237398 1998 BZ42 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
237399 1998 HR118 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
237400 1998 MT1 16/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL