Danh sách tiểu hành tinh/237201–237300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
237201 2008 UP269 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
237202 2008 UP275 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
237203 2008 UA277 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
237204 2008 UT277 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
237205 2008 UC280 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
237206 2008 UM281 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
237207 2008 UP282 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
237208 2008 UK290 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
237209 2008 UX298 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
237210 2008 UJ309 30/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
237211 2008 UV315 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
237212 2008 US324 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
237213 2008 UR329 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
237214 2008 UF337 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
237215 2008 UJ337 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
237216 2008 UG340 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
237217 2008 UC348 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
237218 2008 UD353 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
237219 2008 UN353 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
237220 2008 UR356 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
237221 2008 VS2 02/11/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
237222 2008 VK15 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
237223 2008 VO23 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
237224 2008 VY37 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
237225 2008 VD39 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
237226 2008 VM51 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
237227 2008 VE53 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
237228 2008 VU59 07/11/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
237229 2008 VR64 10/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,6 km MPC · JPL
237230 2008 VS64 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
237231 2008 VN66 02/11/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
237232 2008 VQ68 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
237233 2008 VX71 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
237234 2008 VG73 02/11/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
237235 2008 VP76 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
237236 2008 WV5 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
237237 2008 WE12 18/11/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
237238 2008 WY21 18/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
237239 2008 WN32 20/11/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,5 km MPC · JPL
237240 2008 WM35 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
237241 2008 WP35 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
237242 2008 WM36 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
237243 2008 WN36 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
237244 2008 WX44 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
237245 2008 WF48 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
237246 2008 WX54 19/11/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
237247 2008 WP62 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
237248 2008 WK66 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
237249 2008 WD69 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
237250 2008 WG69 18/11/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
237251 2008 WY69 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
237252 2008 WB70 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
237253 2008 WA72 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
237254 2008 WU75 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
237255 2008 WA77 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
237256 2008 WZ78 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
237257 2008 WW79 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
237258 2008 WU80 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
237259 2008 WA83 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
237260 2008 WE92 24/11/2008 Dauban F. Kugel 3,2 km MPC · JPL
237261 2008 WN94 28/11/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,5 km MPC · JPL
237262 2008 WP95 23/11/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
237263 2008 WY95 23/11/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
237264 2008 WP96 28/11/2008 Piszkéstető K. Sárneczky, Á. Kárpáti 3,2 km MPC · JPL
237265 Golobokov 2008 WQ96 28/11/2008 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 1,7 km MPC · JPL
237266 2008 WX96 30/11/2008 Mayhill A. Lowe 3,1 km MPC · JPL
237267 2008 WQ101 30/11/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
237268 2008 WM102 19/11/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
237269 2008 WR105 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
237270 2008 WP109 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
237271 2008 WM115 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
237272 2008 WA129 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
237273 2008 WV130 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
237274 2008 WY134 30/11/2008 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
237275 2008 WG135 18/11/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
237276 Nakama 2008 XD2 02/12/2008 Geisei T. Seki 4,1 km MPC · JPL
237277 Nevaruth 2008 XR2 05/12/2008 Wiggins Observatory P. Wiggins 3,0 km MPC · JPL
237278 2008 XG5 03/12/2008 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
237279 2008 XB7 07/12/2008 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 3,0 km MPC · JPL
237280 2008 XK10 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
237281 2008 XF13 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
237282 2008 XW15 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
237283 2008 XK16 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
237284 2008 XR16 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
237285 2008 XT17 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
237286 2008 XB21 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
237287 2008 XK34 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
237288 2008 XT36 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
237289 2008 XN37 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
237290 2008 XG39 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
237291 2008 XS47 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
237292 2008 XX47 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
237293 2008 XA48 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
237294 2008 YE5 19/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,3 km MPC · JPL
237295 2008 YN7 20/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
237296 2008 YW18 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
237297 2008 YW27 28/12/2008 Taunus S. Karge, R. Kling 3,6 km MPC · JPL
237298 2008 YM29 27/12/2008 Bisei SG Center BATTeRS 4,6 km MPC · JPL
237299 2008 YR33 31/12/2008 Altschwendt W. Ries 3,2 km MPC · JPL
237300 2008 YA34 27/12/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 4,4 km MPC · JPL