Danh sách tiểu hành tinh/236201–236300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
236201 2005 WF81 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
236202 2005 WK91 28/11/2005 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
236203 2005 WU101 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
236204 2005 WL104 28/11/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
236205 2005 WJ106 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
236206 2005 WB118 28/11/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
236207 2005 WJ119 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
236208 2005 WS121 30/11/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
236209 2005 WT122 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
236210 2005 WC144 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
236211 2005 WZ150 28/11/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
236212 2005 WW156 30/11/2005 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
236213 2005 WW157 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
236214 2005 WZ157 26/11/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
236215 2005 WQ166 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
236216 2005 WQ171 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
236217 2005 WB176 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
236218 2005 WT176 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
236219 2005 WX183 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
236220 2005 WJ184 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
236221 2005 WP188 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
236222 2005 WT193 28/11/2005 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
236223 2005 WA202 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
236224 2005 XE2 01/12/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
236225 2005 XE29 02/12/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
236226 2005 XL55 05/12/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
236227 2005 XP61 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
236228 2005 XK67 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
236229 2005 XC69 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
236230 2005 XM75 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
236231 2005 XX79 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
236232 2005 XD112 02/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 820 m MPC · JPL
236233 2005 YT4 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
236234 2005 YJ18 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
236235 2005 YT28 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
236236 2005 YB37 26/12/2005 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
236237 2005 YJ42 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
236238 2005 YU47 26/12/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
236239 2005 YF49 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
236240 2005 YX51 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
236241 2005 YA52 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
236242 2005 YH66 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
236243 2005 YQ76 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
236244 2005 YL89 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
236245 2005 YD90 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
236246 2005 YE91 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
236247 2005 YH91 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
236248 2005 YT92 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
236249 2005 YS97 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
236250 2005 YB113 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
236251 2005 YM113 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
236252 2005 YR119 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
236253 2005 YQ125 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236254 2005 YS135 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
236255 2005 YO141 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
236256 2005 YX141 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
236257 2005 YK143 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
236258 2005 YX143 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
236259 2005 YF144 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
236260 2005 YC150 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
236261 2005 YD153 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
236262 2005 YQ153 29/12/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
236263 2005 YV153 29/12/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
236264 2005 YX163 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
236265 2005 YR164 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236266 2005 YS181 24/12/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
236267 2005 YC182 29/12/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
236268 2005 YJ184 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
236269 2005 YN191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236270 2005 YZ192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
236271 2005 YK193 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
236272 2005 YL196 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
236273 2005 YB204 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
236274 2005 YB225 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
236275 2005 YG241 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
236276 2005 YU243 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236277 2005 YS247 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
236278 2005 YE251 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236279 2005 YM268 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
236280 2005 YH291 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
236281 2006 AH1 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
236282 2006 AF11 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
236283 2006 AL11 04/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
236284 2006 AV12 05/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
236285 2006 AF14 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
236286 2006 AY37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
236287 2006 AD38 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
236288 2006 AQ43 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
236289 2006 AW52 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
236290 2006 AP55 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
236291 2006 AC56 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
236292 2006 AD57 08/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
236293 2006 AF57 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
236294 2006 AS63 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
236295 2006 AE66 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
236296 2006 AU71 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
236297 2006 AR73 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
236298 2006 AK74 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
236299 2006 AC78 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
236300 2006 AH91 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL