Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/234601–234700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
234601 2001 YV152 19/12/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
234602 2001 YS161 19/12/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
234603 2002 AT37 09/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234604 2002 AS43 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
234605 2002 AO45 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
234606 2002 AG46 09/01/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
234607 2002 AN47 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
234608 2002 AW50 09/01/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
234609 2002 AA54 09/01/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
234610 2002 AG56 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234611 2002 AN67 09/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 790 m MPC · JPL
234612 2002 AZ78 08/01/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
234613 2002 AZ87 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
234614 2002 AC91 13/01/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
234615 2002 AV95 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234616 2002 AU96 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234617 2002 AZ99 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
234618 2002 AH100 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234619 2002 AN106 09/01/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
234620 2002 AZ131 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234621 2002 AH145 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
234622 2002 AL146 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234623 2002 AA173 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
234624 2002 AH187 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234625 2002 AL199 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234626 2002 AK201 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
234627 2002 BA11 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
234628 2002 BS14 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
234629 2002 BX24 23/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
234630 2002 CD1 02/02/2002 Cima Ekar ADAS 1,6 km MPC · JPL
234631 2002 CL11 06/02/2002 Oaxaca J. M. Roe 1,2 km MPC · JPL
234632 2002 CP11 06/02/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
234633 2002 CG12 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234634 2002 CL15 08/02/2002 Črni Vrh Črni Vrh 1,4 km MPC · JPL
234635 2002 CE18 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
234636 2002 CD38 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
234637 2002 CP46 07/02/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 1,3 km MPC · JPL
234638 2002 CS46 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
234639 2002 CU82 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234640 2002 CL117 09/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
234641 2002 CA128 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
234642 2002 CB178 10/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
234643 2002 CH179 10/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234644 2002 CG180 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
234645 2002 CJ185 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234646 2002 CC198 10/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
234647 2002 CX251 03/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
234648 2002 CH254 05/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
234649 2002 CE275 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
234650 2002 CH304 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
234651 2002 CW304 15/02/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 1,4 km MPC · JPL
234652 2002 DL19 24/02/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
234653 2002 EN5 09/03/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
234654 2002 EP8 11/03/2002 Cima Ekar ADAS 3,2 km MPC · JPL
234655 2002 EJ38 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
234656 2002 EN53 13/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234657 2002 EJ103 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
234658 2002 ER103 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
234659 2002 EG115 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
234660 2002 ET128 12/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
234661 2002 EH134 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
234662 2002 EJ136 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
234663 2002 EO145 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234664 2002 EP146 14/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
234665 2002 ER148 15/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
234666 2002 FH12 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
234667 2002 FW28 20/03/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
234668 2002 FT33 20/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
234669 2002 FW34 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
234670 2002 GM 02/04/2002 Kvistaberg UDAS 890 m MPC · JPL
234671 2002 GA5 08/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
234672 2002 GE14 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234673 2002 GQ14 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234674 2002 GP38 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
234675 2002 GY41 04/04/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
234676 2002 GA52 05/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
234677 2002 GH52 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
234678 2002 GJ64 08/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
234679 2002 GW64 08/04/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
234680 2002 GQ66 08/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
234681 2002 GT82 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234682 2002 GF83 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
234683 2002 GF85 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
234684 2002 GD89 10/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
234685 2002 GS97 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
234686 2002 GJ99 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234687 2002 GD101 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
234688 2002 GE104 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
234689 2002 GC110 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
234690 2002 GG110 10/04/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
234691 2002 GO115 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234692 2002 GG121 12/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
234693 2002 GD124 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
234694 2002 GG125 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
234695 2002 GF129 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
234696 2002 GW129 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
234697 2002 GJ134 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
234698 2002 GP143 13/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
234699 2002 GR144 11/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
234700 2002 GW144 12/04/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL