Danh sách tiểu hành tinh/234501–234600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
234501 2001 TZ120 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234502 2001 TJ132 11/10/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
234503 2001 TL147 10/10/2001 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
234504 2001 TQ150 10/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
234505 2001 TM151 10/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
234506 2001 TW152 10/10/2001 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
234507 2001 TN154 15/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
234508 2001 TJ157 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
234509 2001 TD175 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
234510 2001 TX179 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234511 2001 TC184 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234512 2001 TL216 13/10/2001 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
234513 2001 TU232 15/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
234514 2001 TW240 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
234515 2001 TP256 08/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
234516 2001 UP12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
234517 2001 UP14 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,9 km MPC · JPL
234518 2001 UN24 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
234519 2001 UC36 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
234520 2001 UT40 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234521 2001 UH44 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
234522 2001 US48 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
234523 2001 UU72 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
234524 2001 UW85 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
234525 2001 UZ88 18/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
234526 2001 UD127 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
234527 2001 UD141 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
234528 2001 US141 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
234529 2001 UH154 23/10/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
234530 2001 UD156 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234531 2001 UU156 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
234532 2001 UG159 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
234533 2001 UF161 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
234534 2001 UB164 18/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
234535 2001 UB198 19/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
234536 2001 UW206 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
234537 2001 UP207 20/10/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
234538 2001 UP212 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
234539 2001 UO217 24/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
234540 2001 UN222 19/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
234541 2001 UH229 16/10/2001 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
234542 2001 UQ229 17/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
234543 2001 VV14 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234544 2001 VK19 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234545 2001 VH20 09/11/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
234546 2001 VF38 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
234547 2001 VE59 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
234548 2001 VJ60 10/11/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
234549 2001 VX95 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
234550 2001 VT115 12/11/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
234551 2001 VK116 12/11/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
234552 2001 VR119 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
234553 2001 WA6 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
234554 2001 WC6 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
234555 2001 WU6 17/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234556 2001 WU17 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234557 2001 WQ24 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
234558 2001 WA29 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234559 2001 WL45 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
234560 2001 WT58 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234561 2001 WG82 20/11/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
234562 2001 WH91 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
234563 2001 XC23 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234564 2001 XN37 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234565 2001 XM50 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234566 2001 XQ51 10/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
234567 2001 XT59 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234568 2001 XG80 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
234569 2001 XK90 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
234570 2001 XZ105 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
234571 2001 XO107 10/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
234572 2001 XN111 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234573 2001 XQ137 14/12/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
234574 2001 XR140 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234575 2001 XV141 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234576 2001 XF164 14/12/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
234577 2001 XK174 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
234578 2001 XT177 14/12/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
234579 2001 XH217 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234580 2001 XF225 15/12/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
234581 2001 XJ231 15/12/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
234582 2001 XS242 14/12/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
234583 2001 XG250 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234584 2001 XW256 07/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234585 2001 XA261 11/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
234586 2001 XA267 13/12/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
234587 2001 YU10 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234588 2001 YU25 18/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
234589 2001 YY25 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
234590 2001 YC54 18/12/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
234591 2001 YY57 18/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
234592 2001 YL63 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234593 2001 YC71 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234594 2001 YU80 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
234595 2001 YB89 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
234596 2001 YO93 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
234597 2001 YB104 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234598 2001 YH107 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234599 2001 YZ125 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234600 2001 YU139 24/12/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL