Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/235601–235700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
235601 2004 PW56 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
235602 2004 PM59 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
235603 2004 PP60 09/08/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
235604 2004 PQ61 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
235605 2004 PN64 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
235606 2004 PA70 07/08/2004 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
235607 2004 PA73 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
235608 2004 PC79 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
235609 2004 PQ81 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
235610 2004 PH92 12/08/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
235611 2004 PU99 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
235612 2004 PC101 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
235613 2004 PO102 12/08/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
235614 2004 PX103 12/08/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
235615 2004 PS104 13/08/2004 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,1 km MPC · JPL
235616 2004 PV105 15/08/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
235617 2004 PB106 15/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
235618 2004 QU7 22/08/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,0 km MPC · JPL
235619 2004 QF27 19/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
235620 2004 RQ2 05/09/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 860 m MPC · JPL
235621 Kratochvíle 2004 RK3 05/09/2004 Kleť KLENOT 820 m MPC · JPL
235622 2004 RU12 03/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
235623 2004 RV12 04/09/2004 Needville Needville Obs. 2,1 km MPC · JPL
235624 2004 RS13 06/09/2004 Needville Needville Obs. 1,5 km MPC · JPL
235625 2004 RH17 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
235626 2004 RO17 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
235627 2004 RN20 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
235628 2004 RJ32 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
235629 2004 RH33 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
235630 2004 RX38 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
235631 2004 RK40 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
235632 2004 RV49 08/09/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
235633 2004 RF52 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
235634 2004 RG52 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
235635 2004 RN65 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
235636 2004 RB68 08/09/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
235637 2004 RP70 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
235638 2004 RJ74 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
235639 2004 RR75 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
235640 2004 RS81 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
235641 2004 RL90 08/09/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
235642 2004 RM91 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
235643 2004 RP98 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
235644 2004 RO99 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
235645 2004 RE106 08/09/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
235646 2004 RD112 06/09/2004 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
235647 2004 RH118 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
235648 2004 RA147 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
235649 2004 RK148 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
235650 2004 RP148 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
235651 2004 RB149 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
235652 2004 RW150 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
235653 2004 RC155 10/09/2004 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
235654 2004 RO157 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
235655 2004 RR169 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
235656 2004 RB171 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
235657 2004 RJ172 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
235658 2004 RC180 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
235659 2004 RE181 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
235660 2004 RH191 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
235661 2004 RB221 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
235662 2004 RZ227 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
235663 2004 RG228 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
235664 2004 RY229 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
235665 2004 RJ230 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
235666 2004 RW231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
235667 2004 RH239 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
235668 2004 RB244 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
235669 2004 RT245 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
235670 2004 RP250 13/09/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
235671 2004 RU253 06/09/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
235672 2004 RR259 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
235673 2004 RO264 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
235674 2004 RR279 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
235675 2004 RA282 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
235676 2004 RZ287 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
235677 2004 RN305 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
235678 2004 RY312 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
235679 2004 RL313 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
235680 2004 RD316 08/09/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 910 m MPC · JPL
235681 2004 RF333 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
235682 2004 RM333 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
235683 2004 RT336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
235684 2004 RO337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
235685 2004 SR12 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
235686 2004 SG13 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
235687 2004 SU15 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
235688 2004 SM17 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
235689 2004 SL20 17/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,0 km MPC · JPL
235690 2004 SR22 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
235691 2004 SE24 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
235692 2004 SP25 20/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
235693 2004 SL31 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
235694 2004 SB32 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
235695 2004 SR32 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
235696 2004 SO39 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
235697 2004 SP51 17/09/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
235698 2004 TY4 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
235699 2004 TP5 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
235700 2004 TR13 10/10/2004 Haleakala NEAT 710 m MPC · JPL