Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/233601–233700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
233601 2007 RT210 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
233602 2007 RW260 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
233603 2007 RL277 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
233604 2007 RT308 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
233605 2007 RE310 04/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
233606 2007 SE10 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
233607 2007 SX12 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
233608 2007 SK16 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
233609 2007 TV6 06/10/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
233610 2007 TE76 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
233611 2007 TH89 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
233612 2007 TB135 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
233613 2007 TT143 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
233614 2007 TS153 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
233615 2007 TM156 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
233616 2007 TA168 12/10/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
233617 2007 TS171 13/10/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
233618 2007 TQ204 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
233619 2007 TZ204 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
233620 2007 TL221 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
233621 2007 TP235 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
233622 2007 TJ236 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
233623 2007 TG243 08/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
233624 2007 TS272 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
233625 2007 TR274 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
233626 2007 TO393 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
233627 2007 TF440 09/10/2007 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
233628 2007 TD443 12/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
233629 2007 UE52 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
233630 2007 UF91 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
233631 2007 UA107 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
233632 2007 UC113 30/10/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
233633 2007 VW10 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
233634 2007 VF25 02/11/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
233635 2007 VE27 02/11/2007 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 5,7 km MPC · JPL
233636 2007 VA32 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
233637 2007 VW89 04/11/2007 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
233638 2007 VP216 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
233639 2007 WO17 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,5 km MPC · JPL
233640 2008 AC19 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
233641 2008 HN12 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
233642 2008 KW 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
233643 2008 MB1 27/06/2008 La Sagra Mallorca Obs. 7,3 km MPC · JPL
233644 2008 OZ6 29/07/2008 Črni Vrh Črni Vrh 3,4 km MPC · JPL
233645 2008 OO10 28/07/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 5,0 km MPC · JPL
233646 2008 OJ18 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
233647 2008 PE2 03/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 1,0 km MPC · JPL
233648 2008 PN8 06/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
233649 2008 PJ12 10/08/2008 Črni Vrh Črni Vrh 5,6 km MPC · JPL
233650 2008 PM15 06/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
233651 2008 PV18 06/08/2008 Siding Spring SSS 4,3 km MPC · JPL
233652 2008 PC21 03/08/2008 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
233653 Rether 2008 QR 23/08/2008 Wildberg R. Apitzsch 6,2 km MPC · JPL
233654 2008 QV2 24/08/2008 Marly P. Kocher 1,0 km MPC · JPL
233655 2008 QH12 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
233656 2008 QA20 30/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 1,8 km MPC · JPL
233657 2008 QE23 26/08/2008 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
233658 2008 QG28 30/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
233659 2008 QM28 30/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
233660 2008 QR32 27/08/2008 Pises Pises Obs. 3,5 km MPC · JPL
233661 Alytus 2008 QZ32 31/08/2008 Moletai K. Černis, E. Černis 1,1 km MPC · JPL
233662 2008 QB44 23/08/2008 Siding Spring SSS 6,3 km MPC · JPL
233663 2008 QM47 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
233664 2008 RA2 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
233665 2008 RO9 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
233666 2008 RK23 04/09/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
233667 2008 RQ25 05/09/2008 Junk Bond D. Healy 2,4 km MPC · JPL
233668 2008 RS27 08/09/2008 Dauban F. Kugel 2,7 km MPC · JPL
233669 2008 RC30 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
233670 2008 RW35 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
233671 2008 RY39 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
233672 2008 RO42 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
233673 2008 RP45 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
233674 2008 RE57 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
233675 2008 RR65 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
233676 2008 RD67 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
233677 2008 RJ70 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
233678 2008 RX74 06/09/2008 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
233679 2008 RV79 03/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
233680 2008 RU91 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233681 2008 RH106 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
233682 2008 RV110 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
233683 2008 RG113 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
233684 2008 RV116 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
233685 2008 RG121 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233686 2008 RN129 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
233687 2008 RF134 06/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
233688 2008 RC136 04/09/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
233689 2008 SE4 22/09/2008 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
233690 2008 SZ5 22/09/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
233691 2008 SX9 22/09/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
233692 2008 SX11 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
233693 2008 SM18 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
233694 2008 SM20 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
233695 2008 SB30 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
233696 2008 SU33 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
233697 2008 SE34 20/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
233698 2008 SK34 20/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
233699 2008 SW45 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
233700 2008 SN48 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL