Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/234701–234800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
234701 2002 GW146 13/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
234702 2002 GT158 13/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
234703 2002 GJ159 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
234704 2002 GG163 14/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
234705 2002 GG169 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
234706 2002 GQ171 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
234707 2002 HB10 17/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
234708 2002 HZ12 21/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234709 2002 JC7 03/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
234710 2002 JD8 06/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
234711 2002 JD16 07/05/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
234712 2002 JY18 07/05/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
234713 2002 JT36 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
234714 2002 JX67 11/05/2002 Tebbutt F. B. Zoltowski 2,6 km MPC · JPL
234715 2002 JJ83 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
234716 2002 JY85 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
234717 2002 JM94 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
234718 2002 JD99 13/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
234719 2002 JB119 05/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
234720 2002 JF119 05/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
234721 2002 JC120 05/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
234722 2002 JU127 07/05/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
234723 2002 JR136 09/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
234724 2002 JL144 13/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234725 2002 KL8 21/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
234726 2002 KN11 17/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
234727 2002 KK12 17/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
234728 2002 KB16 19/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
234729 2002 KF16 23/05/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
234730 2002 LW1 02/06/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
234731 2002 LT22 08/06/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
234732 2002 LH31 03/06/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
234733 2002 LW32 03/06/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
234734 2002 LD34 10/06/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
234735 2002 LB37 09/06/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
234736 2002 LW41 10/06/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
234737 2002 LO47 12/06/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
234738 2002 LH53 08/06/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
234739 2002 LO54 08/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
234740 2002 LL57 11/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
234741 2002 LH59 10/06/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
234742 2002 LM62 12/06/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
234743 2002 NM11 04/07/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
234744 2002 NT15 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234745 2002 NP17 12/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
234746 2002 NF40 14/07/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
234747 2002 NX43 12/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
234748 2002 NH57 12/07/2002 Palomar R. M. Stoss 2,6 km MPC · JPL
234749 2002 NF61 06/07/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
234750 Amymainzer 2002 NX69 08/07/2002 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
234751 2002 ND70 14/07/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
234752 2002 NG72 12/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
234753 2002 OQ1 17/07/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
234754 2002 OY4 19/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
234755 2002 OQ5 20/07/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
234756 2002 OX15 18/07/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
234757 2002 OH17 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
234758 2002 OD29 18/07/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
234759 2002 OB30 16/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
234760 2002 OC31 20/07/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
234761 Rainerkracht 2002 OU32 22/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
234762 2002 PL1 04/08/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
234763 2002 PX9 05/08/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
234764 2002 PL21 06/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
234765 2002 PJ29 06/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
234766 2002 PU41 05/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
234767 2002 PG49 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
234768 2002 PT66 06/08/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
234769 2002 PP68 06/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
234770 2002 PX74 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
234771 2002 PN76 11/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
234772 2002 PP98 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
234773 2002 PE111 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
234774 2002 PM117 15/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
234775 2002 PQ133 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
234776 2002 PP139 12/08/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
234777 2002 PV157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,4 km MPC · JPL
234778 2002 PW162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,0 km MPC · JPL
234779 2002 PQ169 08/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
234780 2002 PK178 15/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
234781 2002 PP184 08/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
234782 2002 PX184 07/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
234783 2002 PJ186 11/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
234784 2002 PN188 08/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
234785 2002 PS188 08/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
234786 2002 QY3 16/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
234787 2002 QL4 16/08/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
234788 2002 QD20 28/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
234789 2002 QV22 27/08/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
234790 2002 QE23 27/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
234791 2002 QN37 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
234792 2002 QR47 29/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
234793 2002 QF50 29/08/2002 Palomar R. Matson 2,4 km MPC · JPL
234794 2002 QX53 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 5,3 km MPC · JPL
234795 2002 QR61 27/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
234796 2002 QK62 17/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
234797 2002 QZ62 29/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
234798 2002 QO69 27/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
234799 2002 QV71 27/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
234800 2002 QQ73 30/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL