Danh sách tiểu hành tinh/234301–234400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
234301 2000 YJ130 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
234302 2001 AA 01/01/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
234303 2001 AA1 01/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
234304 2001 AO10 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
234305 2001 AF22 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
234306 2001 AZ27 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
234307 2001 AO37 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
234308 2001 AD39 02/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
234309 2001 AZ40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
234310 2001 AG46 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
234311 2001 AL53 03/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
234312 2001 BV1 16/01/2001 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
234313 2001 BF6 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
234314 2001 BY30 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
234315 2001 BA46 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
234316 2001 BX51 16/01/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
234317 2001 BE76 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
234318 2001 CL8 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
234319 2001 CR11 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
234320 2001 CY18 02/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
234321 2001 CA23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
234322 2001 CX31 12/02/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
234323 2001 DR20 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
234324 2001 DR36 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
234325 2001 DR55 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
234326 2001 DP64 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
234327 2001 DG77 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
234328 2001 DP93 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
234329 2001 DO98 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
234330 2001 EF 01/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
234331 2001 EN10 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
234332 2001 EC15 15/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
234333 2001 EZ17 15/03/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
234334 2001 EJ25 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
234335 2001 FU 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
234336 2001 FH1 18/03/2001 Junk Bond D. Healy 3,5 km MPC · JPL
234337 2001 FX3 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
234338 2001 FW25 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
234339 2001 FE36 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
234340 2001 FS44 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
234341 2001 FZ57 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 340 m MPC · JPL
234342 2001 FF68 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
234343 2001 FM84 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
234344 2001 FM85 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
234345 2001 FW89 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
234346 2001 FK120 24/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
234347 2001 FQ126 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
234348 2001 FV158 28/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
234349 2001 FT167 19/03/2001 Cima Ekar ADAS 4,2 km MPC · JPL
234350 2001 GV4 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
234351 2001 HX28 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
234352 2001 HZ41 16/04/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
234353 2001 HR43 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
234354 2001 HG47 18/04/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
234355 2001 HX57 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
234356 2001 HD65 28/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
234357 2001 JA5 13/05/2001 Ondřejov L. Kotková 5,2 km MPC · JPL
234358 2001 JC6 11/05/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
234359 2001 KS64 21/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
234360 2001 MV25 19/06/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
234361 2001 NX2 12/07/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
234362 2001 NK13 12/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
234363 2001 NB14 14/07/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
234364 2001 OU28 18/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
234365 2001 OL29 18/07/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
234366 2001 OR61 21/07/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
234367 2001 OP68 16/07/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
234368 2001 OL77 25/07/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
234369 2001 OX85 21/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
234370 2001 OF87 29/07/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
234371 2001 OM89 22/07/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234372 2001 OA113 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
234373 2001 PP26 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
234374 2001 PW39 11/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
234375 2001 PQ58 14/08/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
234376 2001 QV8 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
234377 2001 QL34 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
234378 2001 QA48 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
234379 2001 QD53 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
234380 2001 QG58 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234381 2001 QB60 18/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
234382 2001 QC67 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234383 2001 QB68 16/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
234384 2001 QN97 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
234385 2001 QX107 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
234386 2001 QR113 25/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 4,5 km MPC · JPL
234387 2001 QP135 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
234388 2001 QV161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
234389 2001 QP163 31/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
234390 2001 QJ203 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
234391 2001 QH204 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
234392 2001 QH240 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
234393 2001 QA246 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234394 2001 QU252 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
234395 2001 QM253 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234396 2001 QC260 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234397 2001 QN265 26/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,8 km MPC · JPL
234398 2001 QG283 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
234399 2001 QY286 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
234400 2001 QR292 16/08/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL