Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/234401–234500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
234401 2001 QB330 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
234402 2001 QR334 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
234403 2001 RF12 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
234404 2001 RF14 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
234405 2001 RX16 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
234406 2001 RO17 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
234407 2001 RK19 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234408 2001 RY22 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
234409 2001 RO23 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
234410 2001 RJ25 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
234411 2001 RO28 07/09/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
234412 2001 RY48 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
234413 2001 RM58 12/09/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
234414 2001 RY58 12/09/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
234415 2001 RK59 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
234416 2001 RP62 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
234417 2001 RJ70 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234418 2001 RQ83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
234419 2001 RQ85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
234420 2001 RE93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
234421 2001 RV94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
234422 2001 RT101 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
234423 2001 RV103 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
234424 2001 RT105 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
234425 2001 RO111 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
234426 2001 RN117 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
234427 2001 RV132 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
234428 2001 RN146 09/09/2001 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
234429 2001 RD147 09/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
234430 2001 SM6 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
234431 2001 SO9 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
234432 2001 SP25 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
234433 2001 SA26 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234434 2001 SQ35 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
234435 2001 SS41 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
234436 2001 SV47 16/09/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
234437 2001 SG48 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
234438 2001 SR65 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234439 2001 ST71 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
234440 2001 SE85 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
234441 2001 SG85 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
234442 2001 SN87 20/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
234443 2001 SK94 20/09/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
234444 2001 SA99 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
234445 2001 SS133 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
234446 2001 SF137 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234447 2001 SA144 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
234448 2001 SR146 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234449 2001 SV147 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234450 2001 SL148 17/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
234451 2001 SN150 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
234452 2001 SJ152 17/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234453 2001 SS156 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
234454 2001 SE160 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234455 2001 SL164 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
234456 2001 SR180 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234457 2001 SG181 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
234458 2001 SJ181 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
234459 2001 SN181 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
234460 2001 ST191 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234461 2001 SR192 19/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
234462 2001 SO207 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
234463 2001 SA213 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234464 2001 SV220 19/09/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
234465 2001 SL223 19/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
234466 2001 SG229 19/09/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
234467 2001 SV236 19/09/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
234468 2001 SG240 19/09/2001 Socorro LINEAR 610 m MPC · JPL
234469 2001 SB245 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
234470 2001 SF255 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
234471 2001 SH259 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
234472 2001 SY267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
234473 2001 SR273 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
234474 2001 ST283 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
234475 2001 SJ298 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
234476 2001 SJ303 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
234477 2001 SD311 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
234478 2001 SK315 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234479 2001 SZ317 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
234480 2001 SF335 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
234481 2001 TM6 10/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
234482 2001 TS11 13/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234483 2001 TV14 10/10/2001 Palomar NEAT 8,9 km MPC · JPL
234484 2001 TS29 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234485 2001 TB30 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234486 2001 TK52 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234487 2001 TK56 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234488 2001 TK59 13/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234489 2001 TM62 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
234490 2001 TO66 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
234491 2001 TW66 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234492 2001 TQ72 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234493 2001 TC75 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234494 2001 TA83 14/10/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
234495 2001 TH87 14/10/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
234496 2001 TX93 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
234497 2001 TF94 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
234498 2001 TA95 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
234499 2001 TS95 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234500 2001 TS98 14/10/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL