Danh sách tiểu hành tinh/234201–234300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
234201 2000 QK208 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234202 2000 QP219 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
234203 2000 QN229 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
234204 2000 RM22 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
234205 2000 RW58 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
234206 2000 RN69 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234207 2000 RV88 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
234208 2000 SH11 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
234209 2000 SJ18 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
234210 2000 SG40 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234211 2000 SM44 27/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234212 2000 SQ54 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234213 2000 SH63 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234214 2000 SC70 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234215 2000 SB77 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234216 2000 SX104 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
234217 2000 SC113 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
234218 2000 SD114 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234219 2000 SX114 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
234220 2000 SK118 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234221 2000 SZ140 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234222 2000 SF141 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
234223 2000 SR142 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
234224 2000 SZ144 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234225 2000 SQ168 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
234226 2000 SW173 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
234227 2000 SR215 26/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234228 2000 SZ227 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234229 2000 SG233 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
234230 2000 ST233 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234231 2000 SX235 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
234232 2000 SZ245 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
234233 2000 SH257 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
234234 2000 SV258 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
234235 2000 SR268 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
234236 2000 SG272 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
234237 2000 SE275 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
234238 2000 SL285 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
234239 2000 SL305 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
234240 2000 SH316 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
234241 2000 SJ327 29/09/2000 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
234242 2000 SC340 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234243 2000 ST352 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
234244 2000 SS361 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
234245 2000 TK3 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
234246 2000 TJ12 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
234247 2000 TF29 03/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
234248 2000 TR40 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234249 2000 TZ44 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234250 2000 TU46 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
234251 2000 TV59 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
234252 2000 UU3 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234253 2000 UY5 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
234254 2000 UE11 20/10/2000 Nacogdoches SFA Obs. 1,1 km MPC · JPL
234255 2000 UF27 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
234256 2000 UX40 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
234257 2000 UE62 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
234258 2000 UU62 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
234259 2000 UM75 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234260 2000 VV3 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234261 2000 VF11 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
234262 2000 VR11 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234263 2000 VW12 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234264 2000 VH40 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234265 2000 VU46 03/11/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
234266 2000 VG54 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
234267 2000 VC55 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
234268 2000 WJ2 16/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
234269 2000 WW4 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
234270 2000 WV7 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
234271 2000 WP16 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
234272 2000 WT23 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234273 2000 WZ37 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
234274 2000 WT68 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
234275 2000 WK97 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
234276 2000 WL102 26/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
234277 2000 WC109 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
234278 2000 WO114 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
234279 2000 WD122 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
234280 2000 WM154 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
234281 2000 WC160 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
234282 2000 WY162 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
234283 2000 WM173 25/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
234284 2000 WR177 27/11/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
234285 2000 XU6 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
234286 2000 XE8 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
234287 2000 XM11 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
234288 2000 XY12 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
234289 2000 XT41 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
234290 2000 XS50 06/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
234291 2000 YA7 20/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
234292 2000 YL8 16/12/2000 Uccle T. Pauwels 1,6 km MPC · JPL
234293 2000 YA19 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
234294 Pappsándor 2000 YD32 31/12/2000 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 1,5 km MPC · JPL
234295 2000 YK45 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
234296 2000 YR60 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
234297 2000 YX64 29/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
234298 2000 YZ73 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
234299 2000 YL95 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
234300 2000 YO125 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL