Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/233301–233400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
233301 2006 BO39 19/01/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
233302 2006 BK45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
233303 2006 BG46 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
233304 2006 BW56 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
233305 2006 BD69 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
233306 2006 BL72 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
233307 2006 BP72 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233308 2006 BP78 23/01/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
233309 2006 BA79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
233310 2006 BR87 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233311 2006 BC91 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233312 2006 BH129 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
233313 2006 BM129 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
233314 2006 BL130 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
233315 2006 BW132 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
233316 2006 BO135 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
233317 2006 BW144 23/01/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
233318 2006 BZ165 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
233319 2006 BY168 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
233320 2006 BT183 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
233321 2006 BP194 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
233322 2006 BD199 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233323 2006 BL212 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
233324 2006 BP219 28/01/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
233325 2006 BF223 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233326 2006 BU247 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
233327 2006 BM251 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
233328 2006 BE255 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
233329 2006 BC266 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
233330 2006 BB279 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
233331 2006 BP282 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233332 2006 CS10 08/02/2006 Wrightwood J. W. Young 2,1 km MPC · JPL
233333 2006 CB26 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
233334 2006 CO30 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
233335 2006 CN40 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
233336 2006 CK50 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
233337 2006 CL59 06/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
233338 2006 CM59 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
233339 2006 DT 20/02/2006 Marly Naef Obs. 2,5 km MPC · JPL
233340 2006 DA10 21/02/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
233341 2006 DK10 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
233342 2006 DQ10 20/02/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
233343 2006 DH13 22/02/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
233344 2006 DF19 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
233345 2006 DU20 20/02/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
233346 2006 DL28 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
233347 2006 DM32 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
233348 2006 DW33 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
233349 2006 DM41 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
233350 2006 DT61 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
233351 2006 DU61 24/02/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
233352 2006 DJ71 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
233353 2006 DX71 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
233354 2006 DA72 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
233355 2006 DX83 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
233356 2006 DQ86 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233357 2006 DR92 24/02/2006 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
233358 2006 DT94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
233359 2006 DA96 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
233360 2006 DE97 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
233361 2006 DO106 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
233362 2006 DZ117 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
233363 2006 DA124 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
233364 2006 DE124 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
233365 2006 DT124 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
233366 2006 DH138 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
233367 2006 DX144 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
233368 2006 DH152 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
233369 2006 DU152 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
233370 2006 DL161 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
233371 2006 DM169 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
233372 2006 DQ182 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
233373 2006 DM188 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
233374 2006 DW188 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233375 2006 DH190 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
233376 2006 DY193 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
233377 2006 DZ197 25/02/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
233378 2006 DP199 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
233379 2006 DH210 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
233380 2006 DJ212 26/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
233381 2006 DY214 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
233382 2006 DE217 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
233383 Assisneto 2006 EP 04/03/2006 Nogales J.-C. Merlin 1,0 km MPC · JPL
233384 2006 EG5 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
233385 2006 EH10 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
233386 2006 EH19 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
233387 2006 EP23 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
233388 2006 EP27 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
233389 2006 EL33 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
233390 2006 EL34 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
233391 2006 EU47 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
233392 2006 FP6 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
233393 2006 FP17 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
233394 2006 FT17 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
233395 2006 FH22 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
233396 2006 FJ26 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
233397 2006 FK26 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
233398 2006 FW29 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
233399 2006 FN34 24/03/2006 Siding Spring SSS 6,8 km MPC · JPL
233400 2006 FK37 24/03/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL