Danh sách tiểu hành tinh/233201–233300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
233201 2005 WR197 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
233202 2005 WN198 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
233203 2005 XF2 01/12/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
233204 2005 XQ11 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233205 2005 XZ22 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
233206 2005 XJ27 05/12/2005 Junk Bond D. Healy 860 m MPC · JPL
233207 2005 XR57 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
233208 2005 XT61 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
233209 2005 XA62 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
233210 2005 XC62 05/12/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
233211 2005 XL65 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
233212 2005 XU65 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233213 2005 XE73 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
233214 2005 XT110 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,8 km MPC · JPL
233215 2005 XO115 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
233216 2005 XW116 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
233217 2005 YM 20/12/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,1 km MPC · JPL
233218 2005 YU9 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233219 2005 YL11 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233220 2005 YO12 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
233221 2005 YH13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233222 2005 YO13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233223 2005 YS26 21/12/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
233224 2005 YU26 21/12/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
233225 2005 YZ30 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233226 2005 YZ34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
233227 2005 YK38 21/12/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
233228 2005 YW38 22/12/2005 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 1,1 km MPC · JPL
233229 2005 YD39 22/12/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
233230 2005 YQ45 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233231 2005 YB46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
233232 2005 YB47 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
233233 2005 YW48 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233234 2005 YM52 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
233235 2005 YT58 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
233236 2005 YX61 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233237 2005 YQ67 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
233238 2005 YS75 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
233239 2005 YL76 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
233240 2005 YB83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
233241 2005 YC83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233242 2005 YD87 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
233243 2005 YB92 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
233244 2005 YL106 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
233245 2005 YG111 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
233246 2005 YY111 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
233247 2005 YA115 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
233248 2005 YC115 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
233249 2005 YS118 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
233250 2005 YF120 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
233251 2005 YO122 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
233252 2005 YS123 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
233253 2005 YF126 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233254 2005 YH127 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
233255 2005 YB144 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
233256 2005 YZ151 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
233257 2005 YZ155 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
233258 2005 YA157 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
233259 2005 YP163 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
233260 2005 YH185 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
233261 2005 YU191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
233262 2005 YD193 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
233263 2005 YE193 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233264 2005 YP206 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
233265 2005 YR210 24/12/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
233266 2005 YT210 24/12/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
233267 2005 YA211 25/12/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
233268 2005 YT220 29/12/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
233269 2005 YF253 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
233270 2005 YF270 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
233271 2006 AP1 02/01/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
233272 2006 AY9 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
233273 2006 AT10 04/01/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
233274 2006 AK16 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
233275 2006 AB37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233276 2006 AK43 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
233277 2006 AX43 07/01/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
233278 2006 AC46 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
233279 2006 AK48 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
233280 2006 AZ60 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
233281 2006 AO77 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
233282 2006 AP79 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
233283 2006 AN85 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
233284 2006 AC90 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
233285 2006 AS90 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
233286 2006 AS93 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
233287 2006 AU93 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
233288 2006 AV93 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
233289 2006 AL96 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
233290 2006 AM96 06/01/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
233291 2006 AO97 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
233292 Brianschmidt 2006 BV 19/01/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 1,2 km MPC · JPL
233293 2006 BP1 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233294 2006 BX1 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
233295 2006 BC7 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233296 2006 BO10 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
233297 2006 BS20 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
233298 2006 BU24 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
233299 2006 BE29 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
233300 2006 BS29 23/01/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,0 km MPC · JPL