Danh sách tiểu hành tinh/235201–235300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
235201 Lorántffy 2003 SG158 23/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 4,6 km MPC · JPL
235202 2003 SP158 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
235203 2003 SE164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
235204 2003 SH167 22/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
235205 2003 SQ167 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
235206 2003 SV174 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
235207 2003 SW175 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
235208 2003 SS183 21/09/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
235209 2003 SK186 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
235210 2003 SB189 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
235211 2003 SP189 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
235212 2003 SZ192 20/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
235213 2003 ST201 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
235214 2003 SX208 23/09/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
235215 2003 SL217 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
235216 2003 SR217 27/09/2003 Sierra Nevada Sierra Nevada Obs. 2,2 km MPC · JPL
235217 2003 SZ223 30/09/2003 Drebach T. Payer 3,7 km MPC · JPL
235218 2003 SX230 24/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
235219 2003 SU231 24/09/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
235220 2003 SE232 24/09/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
235221 2003 SZ236 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
235222 2003 SU237 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
235223 2003 SA238 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
235224 2003 SM238 27/09/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
235225 2003 SZ244 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
235226 2003 SE246 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
235227 2003 SX247 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
235228 2003 SK251 26/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
235229 2003 SY252 27/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
235230 2003 SF255 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
235231 2003 SU256 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
235232 2003 SL258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
235233 2003 SZ258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
235234 2003 SV260 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
235235 2003 SB263 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
235236 2003 SS267 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
235237 2003 SE276 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
235238 2003 SF280 18/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
235239 2003 SO290 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
235240 2003 ST290 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
235241 2003 SA301 17/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
235242 2003 SL302 17/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
235243 2003 SS302 17/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
235244 2003 ST308 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
235245 2003 ST310 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
235246 2003 SD317 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
235247 2003 SG319 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
235248 2003 SV319 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
235249 2003 SF320 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
235250 2003 SR320 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
235251 2003 SU320 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
235252 2003 SN321 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
235253 2003 SU321 22/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
235254 2003 SH322 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
235255 2003 SR323 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
235256 2003 SS353 21/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
235257 2003 SR354 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
235258 2003 ST378 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
235259 2003 SV414 28/09/2003 Apache Point SDSS 2,6 km MPC · JPL
235260 2003 SE415 28/09/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
235261 2003 SU420 29/09/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
235262 2003 SB428 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
235263 2003 SN428 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
235264 2003 TD4 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
235265 2003 TY8 03/10/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
235266 2003 TD9 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
235267 2003 TU11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
235268 2003 TK12 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
235269 2003 TA21 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
235270 2003 TN31 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
235271 2003 TX37 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
235272 2003 TK44 02/10/2003 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
235273 2003 TA50 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
235274 2003 TE50 03/10/2003 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
235275 2003 TO57 06/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
235276 2003 TR58 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
235277 2003 UO8 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
235278 2003 UE11 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
235279 2003 UL17 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
235280 2003 UU17 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
235281 Jackwilliamson 2003 UV17 18/10/2003 Saint-Sulpice B. Christophe 5,4 km MPC · JPL
235282 2003 UO19 20/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 3,0 km MPC · JPL
235283 2003 UC29 22/10/2003 Kvistaberg UDAS 5,3 km MPC · JPL
235284 2003 UF32 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
235285 2003 UF34 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
235286 2003 UQ36 16/10/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
235287 2003 UL41 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
235288 2003 UQ43 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
235289 2003 UJ49 16/10/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
235290 2003 UU50 18/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
235291 2003 UY56 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
235292 2003 UG58 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
235293 2003 UK66 16/10/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
235294 2003 UC69 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
235295 2003 UU71 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
235296 2003 UW73 28/10/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
235297 2003 UN80 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
235298 2003 UQ80 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
235299 2003 UO83 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
235300 2003 UN86 18/10/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL