Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/233701–233800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
233701 2008 SJ50 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
233702 2008 SF51 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
233703 2008 SK58 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
233704 2008 SY67 21/09/2008 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
233705 2008 SL68 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
233706 2008 SF74 23/09/2008 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
233707 Alfons 2008 SA83 26/09/2008 Wildberg R. Apitzsch 1,2 km MPC · JPL
233708 2008 SB91 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
233709 2008 SS95 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
233710 2008 SM97 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
233711 2008 SM102 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
233712 2008 SM105 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
233713 2008 SG107 21/09/2008 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
233714 2008 SQ112 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
233715 2008 SD129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
233716 2008 SO129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
233717 2008 SK130 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
233718 2008 SR131 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
233719 2008 SE135 23/09/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
233720 2008 SK142 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
233721 2008 SE143 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
233722 2008 SY151 30/09/2008 Sandlot G. Hug 1,1 km MPC · JPL
233723 2008 SS153 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
233724 2008 SN154 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
233725 2008 SP158 24/09/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
233726 2008 SZ165 28/09/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
233727 2008 SG167 28/09/2008 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
233728 2008 SQ189 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
233729 2008 SF192 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
233730 2008 ST196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
233731 2008 SL210 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
233732 2008 SD218 29/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
233733 2008 SZ242 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
233734 2008 SF243 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
233735 2008 SK256 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
233736 2008 SS256 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
233737 2008 SB257 21/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
233738 2008 SN257 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
233739 2008 SJ258 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
233740 2008 SJ269 21/09/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
233741 2008 SN271 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
233742 2008 SB272 29/09/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
233743 2008 SO290 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
233744 2008 SA298 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
233745 2008 SF301 23/09/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
233746 2008 SR303 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
233747 2008 SL304 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
233748 2008 SL307 29/09/2008 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
233749 2008 TF3 02/10/2008 Wrightwood J. W. Young 2,2 km MPC · JPL
233750 2008 TM4 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
233751 2008 TW6 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
233752 2008 TY8 06/10/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,2 km MPC · JPL
233753 2008 TN17 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
233754 2008 TH18 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
233755 2008 TT20 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
233756 2008 TQ24 02/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
233757 2008 TY25 08/10/2008 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
233758 2008 TV42 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
233759 2008 TL51 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
233760 2008 TT55 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
233761 2008 TE67 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
233762 2008 TL67 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
233763 2008 TK74 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
233764 2008 TF84 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
233765 2008 TR99 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
233766 2008 TL104 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
233767 2008 TD112 06/10/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
233768 2008 TM112 06/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
233769 2008 TB118 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
233770 2008 TK120 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
233771 2008 TO124 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
233772 2008 TW130 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
233773 2008 TU146 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
233774 2008 TE158 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,3 km MPC · JPL
233775 2008 TO158 11/10/2008 Hibiscus N. Teamo 1,9 km MPC · JPL
233776 2008 TH160 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
233777 2008 TT161 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
233778 2008 TK164 01/10/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
233779 2008 TF165 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
233780 2008 TR167 10/10/2008 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
233781 2008 TO171 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
233782 2008 TP172 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
233783 2008 TR180 04/10/2008 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
233784 2008 UR1 21/10/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,7 km MPC · JPL
233785 2008 UA4 23/10/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
233786 2008 UH6 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
233787 2008 UG15 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
233788 2008 UW16 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
233789 2008 UH22 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
233790 2008 UY23 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
233791 2008 UO24 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
233792 2008 UQ41 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
233793 2008 UH53 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
233794 2008 UE59 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
233795 2008 UA60 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
233796 2008 UU61 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
233797 2008 UW83 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
233798 2008 US94 28/10/2008 Kachina J. Hobart 2,0 km MPC · JPL
233799 2008 UQ110 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
233800 2008 UZ111 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL