Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/232701–232800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
232701 2004 BC20 18/01/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
232702 2004 BW27 18/01/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
232703 2004 BV29 18/01/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
232704 2004 BY35 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
232705 2004 BE48 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
232706 2004 BO48 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
232707 2004 BV49 21/01/2004 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
232708 2004 BF53 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
232709 2004 BN59 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
232710 2004 BY71 23/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
232711 2004 BP73 24/01/2004 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
232712 2004 BK76 24/01/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
232713 2004 BP90 24/01/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
232714 2004 BX91 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
232715 2004 BP92 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
232716 2004 BU98 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
232717 2004 BQ120 31/01/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
232718 2004 BC126 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
232719 2004 BN142 19/01/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
232720 2004 CG3 09/02/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
232721 2004 CC6 10/02/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
232722 2004 CA11 11/02/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
232723 2004 CC32 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
232724 2004 CA57 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
232725 2004 CY57 14/02/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
232726 2004 CK65 14/02/2004 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
232727 2004 CU115 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
232728 2004 DP6 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
232729 2004 DQ16 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
232730 2004 EX9 11/03/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
232731 2004 EH15 11/03/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
232732 2004 EO15 12/03/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
232733 2004 ES43 10/03/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
232734 2004 EQ73 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
232735 2004 FB27 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
232736 2004 FD28 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
232737 2004 FS30 28/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232738 2004 FJ34 16/03/2004 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
232739 2004 FM62 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
232740 2004 FW84 18/03/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
232741 2004 FP94 18/03/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
232742 2004 FP101 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
232743 2004 FO120 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
232744 2004 GK24 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
232745 2004 HL18 17/04/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
232746 2004 HH63 16/04/2004 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
232747 2004 JK11 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
232748 2004 JX19 14/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
232749 2004 JY20 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
232750 2004 JU37 14/05/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
232751 2004 KJ 16/05/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
232752 2004 KF8 16/05/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
232753 2004 LE16 12/06/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
232754 2004 NN2 10/07/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
232755 2004 NM3 12/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 900 m MPC · JPL
232756 2004 NS6 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
232757 2004 NJ7 13/07/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
232758 2004 OS11 25/07/2004 Needville Needville Obs. 1,7 km MPC · JPL
232759 2004 PM3 03/08/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
232760 2004 PY8 06/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
232761 2004 PQ23 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
232762 2004 PV24 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
232763 Eliewiesel 2004 PC27 10/08/2004 Francisquito R. E. Jones 1,2 km MPC · JPL
232764 2004 PN28 06/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
232765 2004 PT31 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232766 2004 PR35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
232767 2004 PQ39 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
232768 2004 PY40 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
232769 2004 PJ51 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232770 2004 PD53 08/08/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
232771 2004 PV56 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
232772 2004 PG61 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
232773 2004 PC72 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232774 2004 PF73 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
232775 2004 PA75 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
232776 2004 PU75 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
232777 2004 PN76 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
232778 2004 PH80 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
232779 2004 PM85 10/08/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
232780 2004 PD98 15/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
232781 2004 PX108 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
232782 2004 PT111 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
232783 2004 QF3 20/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
232784 2004 QT6 20/08/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,0 km MPC · JPL
232785 2004 QB10 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
232786 2004 QT13 17/08/2004 Črni Vrh Črni Vrh 2,4 km MPC · JPL
232787 2004 RM15 07/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
232788 2004 RF19 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
232789 2004 RN32 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232790 2004 RO69 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232791 2004 RG75 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
232792 2004 RX78 08/09/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
232793 2004 RN95 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232794 2004 RW100 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
232795 2004 RY101 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232796 2004 RB112 05/09/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
232797 2004 RY180 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
232798 2004 RT191 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
232799 2004 RS193 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
232800 2004 RH196 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL