Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/233401–233500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
233401 2006 FF39 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
233402 2006 FL42 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
233403 2006 FF45 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
233404 2006 FT46 23/03/2006 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
233405 2006 FO48 24/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
233406 2006 FX52 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
233407 2006 GS4 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
233408 2006 GY11 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
233409 2006 GJ17 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
233410 2006 GQ19 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
233411 2006 GM21 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
233412 2006 GL30 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
233413 2006 GH38 02/04/2006 Jarnac Jarnac Obs. 3,4 km MPC · JPL
233414 2006 GE40 06/04/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
233415 2006 GA42 08/04/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
233416 2006 GJ47 09/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
233417 2006 GE50 08/04/2006 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
233418 2006 GO50 09/04/2006 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
233419 2006 GZ52 08/04/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
233420 2006 HE 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
233421 2006 HW1 18/04/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
233422 2006 HS7 19/04/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
233423 2006 HW7 20/04/2006 Mayhill A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
233424 2006 HP9 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
233425 2006 HR12 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
233426 2006 HX15 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
233427 2006 HQ31 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
233428 2006 HV31 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
233429 2006 HN40 21/04/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
233430 2006 HZ41 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
233431 2006 HU44 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
233432 2006 HS53 19/04/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
233433 2006 HY54 21/04/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
233434 2006 HZ55 26/04/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
233435 2006 HK58 30/04/2006 Kanab E. E. Sheridan 1,2 km MPC · JPL
233436 2006 HN65 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
233437 2006 HF69 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
233438 2006 HU70 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
233439 2006 HJ72 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
233440 2006 HZ73 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
233441 2006 HE78 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
233442 2006 HR79 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
233443 2006 HC87 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
233444 2006 HP93 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
233445 2006 HT102 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
233446 2006 HQ106 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
233447 2006 HU107 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
233448 2006 HY108 30/04/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
233449 2006 HS110 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
233450 2006 HH111 26/04/2006 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
233451 2006 HR115 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
233452 2006 JT2 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
233453 2006 JV15 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
233454 2006 JD16 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
233455 2006 JC21 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
233456 2006 JS38 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
233457 2006 JM42 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
233458 2006 JW55 01/05/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
233459 2006 JJ62 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 5,6 km MPC · JPL
233460 2006 KL2 18/05/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
233461 2006 KF10 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
233462 2006 KV13 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
233463 2006 KF16 20/05/2006 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
233464 2006 KD18 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
233465 2006 KZ34 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
233466 2006 KK50 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
233467 2006 KK73 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
233468 2006 KL79 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
233469 2006 KQ89 29/05/2006 Mayhill A. Lowe 2,3 km MPC · JPL
233470 2006 KT109 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
233471 2006 KM110 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
233472 Moorcroft 2006 KB143 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 2,9 km MPC · JPL
233473 2006 LJ7 15/06/2006 Siding Spring SSS 4,3 km MPC · JPL
233474 2006 MK4 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
233475 2006 PQ25 13/08/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
233476 2006 QJ39 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
233477 2006 RV78 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
233478 2006 SD7 18/09/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
233479 2006 SV16 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
233480 2006 SF20 16/09/2006 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
233481 2006 SB29 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
233482 2006 SD147 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
233483 2006 SC352 30/09/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
233484 2006 SF360 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
233485 2006 TB74 11/10/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
233486 2006 UF1 16/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 6,0 km MPC · JPL
233487 2006 XA19 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
233488 Cosandey 2006 YG 16/12/2006 Vicques M. Ory 850 m MPC · JPL
233489 2007 AM25 15/01/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
233490 2007 BT80 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
233491 2007 CL5 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
233492 2007 CK21 06/02/2007 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
233493 2007 CJ23 07/02/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
233494 2007 CW26 12/02/2007 Junk Bond D. Healy 1,1 km MPC · JPL
233495 2007 DF48 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
233496 2007 DS50 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
233497 2007 DQ90 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
233498 2007 EC14 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
233499 2007 ER15 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
233500 2007 EV23 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL