Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/232801–232900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
232801 2004 RY198 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
232802 2004 RV199 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
232803 2004 RX216 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
232804 2004 RA220 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
232805 2004 RF220 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
232806 2004 RM231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
232807 2004 RO231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
232808 2004 RN249 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
232809 2004 RD257 09/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
232810 2004 RM270 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
232811 2004 RY273 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
232812 2004 RG298 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
232813 2004 RP305 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232814 2004 RZ310 13/09/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
232815 2004 RH312 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
232816 2004 RW313 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
232817 2004 RA322 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
232818 2004 RP325 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
232819 2004 RF326 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
232820 2004 RG336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
232821 2004 RY340 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
232822 2004 RU345 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
232823 2004 ST22 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
232824 2004 SQ25 22/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
232825 2004 SE40 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
232826 2004 SD50 22/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
232827 2004 SX51 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
232828 2004 SR60 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
232829 2004 SS60 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
232830 2004 TG 03/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 870 m MPC · JPL
232831 2004 TY2 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
232832 2004 TC7 05/10/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
232833 2004 TA21 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
232834 2004 TC29 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
232835 2004 TQ30 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
232836 2004 TF47 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
232837 2004 TZ50 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
232838 2004 TE52 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
232839 2004 TV61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
232840 2004 TE65 05/10/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
232841 2004 TL66 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
232842 2004 TB70 05/10/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
232843 2004 TK76 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
232844 2004 TT80 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
232845 2004 TH135 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
232846 2004 TS137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
232847 2004 TO142 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
232848 2004 TD157 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
232849 2004 TK161 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
232850 2004 TP161 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
232851 2004 TP165 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
232852 2004 TV167 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
232853 2004 TQ170 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
232854 2004 TZ180 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
232855 2004 TL201 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
232856 2004 TD208 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
232857 2004 TQ217 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
232858 2004 TC223 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
232859 2004 TO243 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
232860 2004 TW263 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
232861 2004 TE273 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
232862 2004 TV274 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
232863 2004 TC281 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
232864 2004 TQ283 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
232865 2004 TG295 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
232866 2004 TZ295 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
232867 2004 TA344 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
232868 2004 TS354 11/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 2,2 km MPC · JPL
232869 2004 TN359 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
232870 2004 UQ3 19/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
232871 2004 VM6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
232872 2004 VN22 04/11/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
232873 2004 VY23 02/11/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
232874 2004 VP28 07/11/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
232875 2004 VO29 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
232876 2004 VC37 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
232877 2004 VJ38 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
232878 2004 VW40 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
232879 2004 VX56 04/11/2004 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
232880 2004 VO58 09/11/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
232881 2004 VO59 09/11/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
232882 2004 VR76 12/11/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
232883 2004 VT77 12/11/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
232884 2004 VU86 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
232885 2004 XT3 04/12/2004 Eskridge G. Hug 2,8 km MPC · JPL
232886 2004 XD8 02/12/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
232887 2004 XE9 02/12/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
232888 2004 XG17 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
232889 2004 XQ18 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
232890 2004 XC23 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
232891 2004 XH25 09/12/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
232892 2004 XR29 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
232893 2004 XB31 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
232894 2004 XJ32 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
232895 2004 XV35 08/12/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
232896 2004 XC36 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
232897 2004 XT39 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
232898 2004 XM41 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 5,9 km MPC · JPL
232899 2004 XG49 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
232900 2004 XG51 14/12/2004 Junk Bond Junk Bond Obs. 3,1 km MPC · JPL