Danh sách tiểu hành tinh/231801–231900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
231801 2000 EB20 06/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
231802 2000 ED52 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
231803 2000 ES96 12/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
231804 2000 EJ106 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
231805 2000 EQ115 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
231806 2000 EH123 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
231807 2000 EZ146 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
231808 2000 ES166 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
231809 2000 FP22 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
231810 2000 FX28 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
231811 2000 GQ21 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
231812 2000 GV25 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
231813 2000 GJ43 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
231814 2000 GT74 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
231815 2000 GQ118 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
231816 2000 GC145 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
231817 2000 GH150 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
231818 2000 GX150 05/04/2000 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
231819 2000 HH80 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
231820 2000 HH96 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
231821 2000 HS96 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
231822 2000 HP103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
231823 2000 JL6 03/05/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
231824 2000 JU44 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
231825 2000 JW75 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
231826 2000 JW91 04/05/2000 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
231827 2000 KG49 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
231828 2000 KV59 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
231829 2000 KZ65 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
231830 2000 LW1 04/06/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
231831 2000 OR10 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
231832 2000 OG69 31/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 910 m MPC · JPL
231833 2000 PK27 03/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
231834 2000 QC2 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
231835 2000 QS11 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
231836 2000 QV112 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
231837 2000 QD117 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
231838 2000 QA161 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
231839 2000 QX164 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
231840 2000 QZ225 31/08/2000 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,6 km MPC · JPL
231841 2000 QT232 25/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 980 m MPC · JPL
231842 2000 QW242 27/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
231843 2000 RZ62 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
231844 2000 RZ74 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
231845 2000 RV81 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
231846 2000 RC85 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
231847 2000 RJ87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
231848 2000 SR31 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
231849 2000 SB41 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
231850 2000 SB48 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
231851 2000 SV61 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
231852 2000 SX94 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
231853 2000 SK100 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
231854 2000 SE130 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
231855 2000 SF138 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
231856 2000 SJ138 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
231857 2000 SB154 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
231858 2000 SZ165 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
231859 2000 SM167 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
231860 2000 SZ185 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
231861 2000 SO236 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
231862 2000 SC251 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
231863 2000 SJ261 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
231864 2000 SD272 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
231865 2000 SY318 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
231866 2000 SF319 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
231867 2000 SW346 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
231868 2000 SY354 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
231869 2000 SG364 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
231870 2000 SZ364 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
231871 2000 TD13 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
231872 2000 TJ25 02/10/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
231873 2000 TB52 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
231874 2000 UP3 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
231875 2000 UZ15 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
231876 2000 UV43 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
231877 2000 UH66 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
231878 2000 UC77 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
231879 2000 UA93 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
231880 2000 UU112 21/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
231881 2000 UF114 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
231882 2000 VO 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
231883 2000 VS2 02/11/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,4 km MPC · JPL
231884 2000 VE6 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
231885 2000 VH15 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
231886 2000 VK26 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
231887 2000 VR48 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
231888 2000 VR57 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
231889 2000 WW14 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
231890 2000 WM39 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
231891 2000 WJ42 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
231892 2000 WG70 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
231893 2000 WS73 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
231894 2000 WN85 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
231895 2000 WU113 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
231896 2000 WY117 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
231897 2000 WM138 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
231898 2000 WX147 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
231899 2000 WX156 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
231900 2000 WT180 29/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL