Danh sách tiểu hành tinh/232901–233000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
232901 2004 XX81 10/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
232902 2004 XX84 12/12/2004 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 3,5 km MPC · JPL
232903 2004 XO87 09/12/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
232904 2004 XL92 11/12/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
232905 2004 XS101 14/12/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
232906 2004 XG121 14/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
232907 2004 XQ129 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
232908 2004 XE136 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
232909 2004 XM136 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
232910 2004 XH137 15/12/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
232911 2004 XK147 01/12/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
232912 2004 YR3 16/12/2004 Jarnac Jarnac Obs. 3,0 km MPC · JPL
232913 2004 YJ4 16/12/2004 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
232914 2004 YG15 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
232915 2004 YN23 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
232916 2004 YV25 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
232917 2004 YF32 21/12/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
232918 2005 AN7 06/01/2005 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
232919 2005 AQ10 06/01/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
232920 2005 AQ16 06/01/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
232921 2005 AH21 06/01/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
232922 2005 AP26 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
232923 Adalovelace 2005 AA29 15/01/2005 Kleť KLENOT 2,5 km MPC · JPL
232924 2005 AB30 09/01/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
232925 2005 AL30 09/01/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
232926 2005 AN34 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
232927 2005 AO36 13/01/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
232928 2005 AO41 15/01/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
232929 2005 AB49 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
232930 2005 AM49 13/01/2005 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
232931 2005 AF51 13/01/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
232932 2005 AY51 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
232933 2005 AM72 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
232934 2005 AM81 15/01/2005 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
232935 2005 AX82 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
232936 2005 BX2 19/01/2005 Wrightwood J. W. Young 3,9 km MPC · JPL
232937 2005 BM13 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
232938 2005 BL28 31/01/2005 Mayhill A. Lowe 4,8 km MPC · JPL
232939 2005 BB31 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 2,5 km MPC · JPL
232940 2005 BD36 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,6 km MPC · JPL
232941 2005 CD11 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
232942 2005 CV18 02/02/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
232943 2005 CD31 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
232944 2005 CL34 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
232945 2005 CD45 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
232946 2005 CQ51 02/02/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
232947 2005 EP5 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
232948 2005 EX6 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
232949 Muhina 2005 EN8 01/03/2005 Marly Naef Obs. 3,4 km MPC · JPL
232950 2005 EU9 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
232951 2005 EF10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
232952 2005 EC17 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
232953 2005 EO18 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
232954 2005 EM19 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
232955 2005 ER19 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
232956 2005 ED21 03/03/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
232957 2005 EU24 03/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
232958 2005 EG25 03/03/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
232959 2005 EJ27 03/03/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
232960 2005 ES35 04/03/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
232961 2005 EZ36 04/03/2005 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
232962 2005 ES38 04/03/2005 Kleť Kleť Obs. 890 m MPC · JPL
232963 2005 EV48 03/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
232964 2005 EA50 03/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
232965 2005 EF66 04/03/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
232966 2005 EG67 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
232967 2005 EY70 04/03/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 2,4 km MPC · JPL
232968 2005 EG76 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
232969 2005 EX83 04/03/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
232970 2005 EB84 04/03/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
232971 2005 ET86 04/03/2005 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
232972 2005 EZ91 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
232973 2005 EK92 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
232974 2005 EC99 03/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
232975 2005 ER101 03/03/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
232976 2005 ET102 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
232977 2005 EF104 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
232978 2005 EF118 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
232979 2005 EG124 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
232980 2005 EO124 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
232981 2005 EP126 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
232982 2005 ER131 09/03/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
232983 2005 EM132 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
232984 2005 ET132 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
232985 2005 ES134 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
232986 2005 EF136 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
232987 2005 EJ138 09/03/2005 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
232988 2005 EY142 10/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
232989 2005 EP143 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
232990 2005 EG146 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
232991 2005 ES147 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
232992 2005 EW155 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
232993 2005 EM158 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
232994 2005 ES160 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
232995 2005 EC162 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
232996 2005 EW162 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
232997 2005 ER174 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
232998 2005 EO177 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
232999 2005 EC180 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
233000 2005 EX181 09/03/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also