Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/231701–231800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
231701 1998 SB21 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
231702 1998 SJ45 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
231703 1998 SE46 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
231704 1998 SP103 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
231705 1998 SX118 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
231706 1998 SH132 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
231707 1998 TP 10/10/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,3 km MPC · JPL
231708 1998 UJ11 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
231709 1998 UK41 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
231710 1998 UL41 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
231711 1998 VS56 11/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
231712 1998 WZ4 19/11/1998 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
231713 1998 YQ20 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
231714 1999 AZ12 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
231715 1999 AB14 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
231716 1999 BT2 18/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
231717 1999 CK9 12/02/1999 Oohira T. Urata 2,4 km MPC · JPL
231718 1999 CV11 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
231719 1999 CS57 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
231720 1999 CF78 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
231721 1999 CW78 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
231722 1999 CB115 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
231723 1999 CH137 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
231724 1999 CY146 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
231725 1999 CL156 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
231726 1999 EU 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
231727 1999 EO1 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
231728 1999 EE7 15/03/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
231729 1999 ER14 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
231730 1999 FL12 18/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
231731 1999 FT66 20/03/1999 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
231732 1999 GD7 15/04/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
231733 1999 GU54 06/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
231734 1999 KQ2 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
231735 1999 LE15 12/06/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
231736 1999 MD 16/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
231737 1999 NA54 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
231738 1999 RK24 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
231739 1999 RA106 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
231740 1999 RD111 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
231741 1999 RX141 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
231742 1999 RC156 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
231743 1999 RL168 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
231744 1999 RT195 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
231745 1999 RR214 15/09/1999 Kleť Kleť Obs. 8,0 km MPC · JPL
231746 1999 TO49 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
231747 1999 TF52 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
231748 1999 TR137 06/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
231749 1999 TN152 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
231750 1999 TE158 07/10/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
231751 1999 TA167 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
231752 1999 TF173 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
231753 1999 TA199 12/10/1999 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
231754 1999 TL202 13/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
231755 1999 TP249 09/10/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
231756 1999 TP269 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
231757 1999 TJ319 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
231758 1999 TO320 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
231759 1999 TX320 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
231760 1999 UP11 31/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
231761 1999 UE21 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
231762 1999 UT21 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
231763 1999 UH36 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
231764 1999 VB24 08/11/1999 Majorca R. Pacheco, Á. López J. 4,4 km MPC · JPL
231765 1999 VH44 03/11/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
231766 1999 VL74 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
231767 1999 VS98 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
231768 1999 VR118 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
231769 1999 VS150 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
231770 1999 VX151 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
231771 1999 VW154 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
231772 1999 VY185 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
231773 1999 VP189 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
231774 1999 WH12 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
231775 1999 XM10 05/12/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
231776 1999 XM127 10/12/1999 Eskridge G. Hug, G. Bell 1,2 km MPC · JPL
231777 1999 XM128 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
231778 1999 XQ217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
231779 2000 AT5 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
231780 2000 BW40 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
231781 2000 CO7 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
231782 2000 CV14 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
231783 2000 CR15 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
231784 2000 CA24 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
231785 2000 CF40 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
231786 2000 CU97 09/02/2000 Siding Spring R. H. McNaught 900 m MPC · JPL
231787 2000 CW99 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231788 2000 CH101 12/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
231789 2000 CA131 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
231790 2000 CH134 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
231791 2000 DB5 28/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
231792 2000 DH8 26/02/2000 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
231793 2000 DX8 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
231794 2000 DW13 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
231795 2000 DT62 29/02/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
231796 2000 DU63 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
231797 2000 DB92 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
231798 2000 EP2 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
231799 2000 EW9 03/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
231800 2000 ES19 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL