Danh sách tiểu hành tinh/232401–232500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
232401 2003 CR12 02/02/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
232402 2003 CG16 07/02/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
232403 2003 CB25 04/02/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232404 2003 DZ1 21/02/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
232405 2003 DH11 23/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
232406 2003 DA19 21/02/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
232407 2003 DD22 28/02/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
232408 2003 EY 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232409 Dubes 2003 EU1 04/03/2003 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 1,3 km MPC · JPL
232410 2003 EQ2 05/03/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
232411 2003 EB3 06/03/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
232412 2003 EL3 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
232413 2003 EO3 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232414 2003 EH9 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
232415 2003 EM9 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
232416 2003 EH12 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232417 2003 EU17 06/03/2003 Cima Ekar ADAS 1,5 km MPC · JPL
232418 2003 EQ26 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
232419 2003 EP28 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
232420 2003 EF40 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
232421 2003 EZ42 10/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232422 2003 EQ47 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
232423 2003 EP48 09/03/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
232424 2003 EQ55 09/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
232425 2003 ES63 13/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
232426 2003 FR1 24/03/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
232427 2003 FD15 23/03/2003 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
232428 2003 FC19 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
232429 2003 FM21 24/03/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
232430 2003 FJ26 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
232431 2003 FH36 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
232432 2003 FW40 25/03/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
232433 2003 FL50 25/03/2003 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
232434 2003 FJ56 26/03/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
232435 2003 FP62 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
232436 2003 FB65 26/03/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
232437 2003 FH65 26/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
232438 2003 FH71 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
232439 2003 FE72 26/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
232440 2003 FB78 27/03/2003 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
232441 2003 FX81 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
232442 2003 FU89 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
232443 2003 FQ93 29/03/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
232444 2003 FA100 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
232445 2003 FV100 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
232446 2003 FY114 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
232447 2003 FP120 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
232448 2003 FR121 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
232449 2003 FX127 31/03/2003 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
232450 2003 GG7 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
232451 2003 GJ8 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
232452 2003 GQ10 03/04/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
232453 2003 GO12 01/04/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
232454 2003 GN13 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
232455 2003 GO13 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
232456 2003 GJ36 05/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232457 2003 GM36 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
232458 2003 GE40 09/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232459 2003 GM40 09/04/2003 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
232460 2003 GK43 09/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
232461 2003 GD51 08/04/2003 Haleakala NEAT 910 m MPC · JPL
232462 2003 HH3 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
232463 2003 HQ7 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
232464 2003 HN9 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
232465 2003 HP14 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
232466 2003 HT14 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
232467 2003 HG17 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
232468 2003 HT20 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
232469 2003 HL32 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
232470 2003 HR37 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
232471 2003 HE38 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232472 2003 HW47 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
232473 2003 HS51 30/04/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
232474 2003 JN1 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
232475 2003 JP7 02/05/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232476 2003 JS13 05/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
232477 2003 JW14 05/05/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
232478 2003 KF3 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
232479 2003 KZ8 25/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
232480 2003 KE18 28/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
232481 2003 LF2 01/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
232482 2003 LD3 01/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
232483 2003 MC3 25/06/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
232484 2003 MS4 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
232485 2003 MJ5 26/06/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
232486 2003 NN 01/07/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
232487 2003 NE12 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
232488 2003 OW3 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
232489 2003 OO5 23/07/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
232490 2003 OR6 23/07/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
232491 2003 OB22 29/07/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
232492 2003 OJ27 24/07/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
232493 2003 OQ27 24/07/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
232494 2003 OG31 30/07/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
232495 2003 PT 01/08/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
232496 2003 PV6 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232497 2003 PW7 02/08/2003 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
232498 2003 QT5 19/08/2003 Wise D. Polishook 3,5 km MPC · JPL
232499 2003 QP7 21/08/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
232500 2003 QF13 22/08/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL