Danh sách tiểu hành tinh/232501–232600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
232501 2003 QM21 22/08/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
232502 2003 QH25 22/08/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
232503 2003 QF27 23/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
232504 2003 QU37 22/08/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
232505 2003 QY37 22/08/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
232506 2003 QA47 24/08/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
232507 2003 QK60 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
232508 2003 QW74 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
232509 2003 QK75 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
232510 2003 QR76 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
232511 2003 QS81 23/08/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
232512 2003 QS90 28/08/2003 Haleakala NEAT 850 m MPC · JPL
232513 2003 QF95 29/08/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
232514 2003 QX97 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
232515 2003 QU103 31/08/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
232516 2003 QW104 29/08/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
232517 2003 QX109 27/08/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
232518 2003 RN2 01/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
232519 2003 RG6 01/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
232520 2003 RG15 15/09/2003 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
232521 2003 RM18 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
232522 2003 RP25 15/09/2003 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
232523 2003 SU1 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
232524 2003 SY11 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
232525 2003 SZ12 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
232526 2003 SV13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
232527 2003 SB16 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
232528 2003 SZ19 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
232529 2003 SG20 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
232530 2003 ST25 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
232531 2003 SL30 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
232532 2003 SW38 16/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
232533 2003 SC43 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
232534 2003 SC61 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
232535 2003 SF62 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
232536 2003 SZ72 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
232537 2003 SO75 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
232538 2003 SV87 17/09/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
232539 2003 SG103 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
232540 2003 SV108 20/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
232541 2003 SU118 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
232542 2003 SW119 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
232543 2003 SF129 20/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 5,1 km MPC · JPL
232544 2003 SR151 18/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
232545 2003 SM173 18/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
232546 2003 SJ178 19/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
232547 2003 SW178 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
232548 2003 SR190 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
232549 2003 SO200 22/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232550 2003 SP200 24/09/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
232551 2003 SJ206 24/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
232552 2003 SD209 24/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
232553 Randypeterson 2003 SX218 26/09/2003 Junk Bond D. Healy 4,2 km MPC · JPL
232554 2003 SZ222 27/09/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
232555 2003 SA236 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
232556 2003 SK242 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
232557 2003 SD248 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
232558 2003 SX252 27/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
232559 2003 SO271 25/09/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
232560 2003 SN274 28/09/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
232561 2003 SS274 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
232562 2003 SE275 29/09/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
232563 2003 SB279 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
232564 2003 SQ286 21/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
232565 2003 SU288 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
232566 2003 SA290 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
232567 2003 SY292 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
232568 2003 SW295 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
232569 2003 SH300 17/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
232570 2003 SX302 17/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
232571 2003 SJ308 28/09/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
232572 2003 SE313 17/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
232573 2003 SB322 26/09/2003 Apache Point SDSS 5,7 km MPC · JPL
232574 2003 SH324 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
232575 2003 SK333 25/09/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
232576 2003 ST337 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
232577 2003 SK338 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
232578 2003 SQ344 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
232579 2003 SM351 19/09/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
232580 2003 SZ356 18/09/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,4 km MPC · JPL
232581 2003 SF363 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
232582 2003 SA412 28/09/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
232583 2003 SA414 28/09/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
232584 2003 TX13 13/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
232585 2003 TQ14 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
232586 2003 TK30 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
232587 2003 TK38 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
232588 2003 TL51 05/10/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
232589 2003 TO51 05/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
232590 2003 TA53 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
232591 2003 TE55 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
232592 2003 UZ1 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
232593 2003 UU4 17/10/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
232594 2003 UJ9 18/10/2003 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
232595 2003 UP9 20/10/2003 Wrightwood J. W. Young 3,8 km MPC · JPL
232596 2003 UR24 23/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232597 2003 UT49 16/10/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
232598 2003 UN52 18/10/2003 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
232599 2003 UY52 18/10/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
232600 2003 UC54 18/10/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL