Danh sách tiểu hành tinh/22201–22300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
22201 4584 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
22202 4715 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
22203 Prothoenor 6020 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 25 km MPC · JPL
22204 6121 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,6 km MPC · JPL
22205 6703 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
22206 6735 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
22207 7081 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
22208 7605 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
22209 1056 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
22210 2206 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
22211 3106 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
22212 3195 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
22213 4322 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
22214 4326 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
22215 1108 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
22216 1242 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
22217 1260 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
22218 2064 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
22219 2066 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 8,0 km MPC · JPL
22220 2097 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
22221 2243 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
22222 Hodios 3156 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 18 km MPC · JPL
22223 3232 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
22224 3270 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
22225 4091 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
22226 4328 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
22227 Polyxenos 5030 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 23 km MPC · JPL
22228 5081 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
22229 5415 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
22230 1022 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
22231 2239 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
22232 2311 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
22233 3093 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
22234 3166 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
22235 3502 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
22236 3535 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
22237 3833 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
22238 3854 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,5 km MPC · JPL
22239 4030 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
22240 4039 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
22241 4072 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
22242 4080 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 9,2 km MPC · JPL
22243 4141 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
22244 4235 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
22245 4309 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
22246 4380 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
22247 4611 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 8,2 km MPC · JPL
22248 5029 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 9,7 km MPC · JPL
22249 Dvorets Pionerov 1972 RF2 11/09/1972 Nauchnij N. S. Chernykh 5,5 km MPC · JPL
22250 Konstfrolov 1978 RD2 07/09/1978 Nauchnij T. M. Smirnova 3,6 km MPC · JPL
22251 1978 RT6 02/09/1978 La Silla C.-I. Lagerkvist 1,9 km MPC · JPL
22252 1978 SG 27/09/1978 La Silla R. M. West 2,3 km MPC · JPL
22253 Sivers 1978 SU7 26/09/1978 Nauchnij L. V. Zhuravleva 5,4 km MPC · JPL
22254 Vladbarmin 1978 TV2 03/10/1978 Nauchnij N. S. Chernykh 2,7 km MPC · JPL
22255 1978 VX4 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
22256 1978 VP9 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
22257 1978 VJ10 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 5,8 km MPC · JPL
22258 1979 MB3 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 4,5 km MPC · JPL
22259 1979 MD5 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 3,7 km MPC · JPL
22260 Ur 1979 UR 19/10/1979 Kleť A. Mrkos 9,7 km MPC · JPL
22261 1980 AB 13/01/1980 Kleť Z. Vávrová 5,3 km MPC · JPL
22262 1980 PZ2 04/08/1980 Siding Spring Edinburgh Obs. 7,3 km MPC · JPL
22263 Pignedoli 1980 RC 03/09/1980 Bologna San Vittore Obs. 5,8 km MPC · JPL
22264 1981 EX8 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,8 km MPC · JPL
22265 1981 EE11 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
22266 1981 EQ11 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
22267 1981 ET23 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
22268 1981 EJ26 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
22269 1981 EK27 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
22270 1981 EQ30 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,0 km MPC · JPL
22271 1981 EZ32 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,4 km MPC · JPL
22272 1981 EY39 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
22273 1981 QO3 26/08/1981 La Silla H. Debehogne 2,3 km MPC · JPL
22274 1981 RN 07/09/1981 Kleť A. Mrkos 3,9 km MPC · JPL
22275 Barentsen 1982 BU 18/01/1982 Anderson Mesa E. Bowell 6,1 km MPC · JPL
22276 Belkin 1982 UH9 21/10/1982 Nauchnij L. V. Zhuravleva 5,5 km MPC · JPL
22277 Hirado 1982 VK4 14/11/ 1982 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 4,1 km MPC · JPL
22278 Protitch 1983 RT3 02/09/1983 La Silla H. Debehogne 4,9 km MPC · JPL
22279 1984 DM 23/02/1984 La Silla H. Debehogne 24 km MPC · JPL
22280 Mandragora 1985 CD2 12/02/1985 La Silla H. Debehogne 9,9 km MPC · JPL
22281 Popescu 1985 PC 14/08/1985 Anderson Mesa E. Bowell 3,5 km MPC · JPL
22282 1985 RA 11/09/1985 Brorfelde Copenhagen Obs. 5,9 km MPC · JPL
22283 Pytheas 1986 PY 06/08/1986 Smolyan E. W. Elst, V. G. Ivanova 3,3 km MPC · JPL
22284 1986 SH 30/09/1986 Kleť A. Mrkos 3,8 km MPC · JPL
22285 1987 RR 03/09/1987 La Silla E. W. Elst 15 km MPC · JPL
22286 1988 BO3 18/01/1988 La Silla H. Debehogne 8,4 km MPC · JPL
22287 1988 RL12 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 6,2 km MPC · JPL
22288 1988 TR2 11/10/1988 Kleť A. Mrkos 8,2 km MPC · JPL
22289 1988 XV1 11/12/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 17 km MPC · JPL
22290 1989 AO 02/01/1989 Palomar E. F. Helin 4,8 km MPC · JPL
22291 Heitifer 1989 CH5 02/02/1989 Tautenburg Observatory F. Börngen 14 km MPC · JPL
22292 Mosul 1989 SM1 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
22293 1989 SK4 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
22294 Simmons 1989 SC8 28/09/1989 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 3,0 km MPC · JPL
22295 1989 SZ9 26/09/1989 La Silla H. Debehogne 7,1 km MPC · JPL
22296 1989 TW4 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
22297 1989 WA1 21/11/ 1989 Kani Y. Mizuno, T. Furuta 4,7 km MPC · JPL
22298 1990 EJ 02/03/1990 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 17 km MPC · JPL
22299 Georgesteiner 1990 GS 15/04/1990 La Silla E. W. Elst 7,1 km MPC · JPL
22300 1990 OY 19/07/1990 Palomar E. F. Helin 4,4 km MPC · JPL