Danh sách tiểu hành tinh/231901–232000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
231901 2000 XV22 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
231902 2000 XO26 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
231903 2000 XT39 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
231904 2000 XY50 06/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
231905 2000 YL 16/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
231906 2000 YN9 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
231907 2000 YX39 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
231908 2000 YP47 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
231909 2000 YY72 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
231910 2000 YU91 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
231911 2000 YW92 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
231912 2000 YP108 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
231913 2000 YH138 26/12/2000 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
231914 2000 YT140 19/12/2000 Kitt Peak DLS 2,5 km MPC · JPL
231915 2001 AJ 01/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
231916 2001 AS45 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
231917 2001 BZ25 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
231918 2001 BR56 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
231919 2001 BA77 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
231920 2001 BQ78 23/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
231921 2001 CK16 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
231922 2001 CX25 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
231923 2001 CY32 13/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
231924 2001 CL37 15/02/2001 Kleť Kleť Obs. 3,9 km MPC · JPL
231925 2001 CK39 13/02/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
231926 2001 CQ49 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
231927 2001 DU30 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
231928 2001 DY34 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
231929 2001 DP42 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
231930 2001 DG67 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
231931 2001 DF75 20/02/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
231932 2001 DN76 20/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
231933 2001 DO100 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
231934 2001 EB11 02/03/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
231935 2001 FO 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
231936 2001 FR7 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
231937 2001 FO32 23/03/2001 Socorro LINEAR APO 1,0 km MPC · JPL
231938 2001 FU104 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
231939 2001 FB129 30/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
231940 2001 FF141 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
231941 2001 FD142 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
231942 2001 FP170 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
231943 2001 FM172 24/03/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
231944 2001 HC44 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
231945 2001 HY57 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
231946 2001 KT1 18/05/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,4 km MPC · JPL
231947 2001 KU19 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
231948 2001 KB66 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
231949 2001 NY5 13/07/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
231950 2001 NW11 13/07/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
231951 2001 OY6 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
231952 2001 OS15 18/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
231953 2001 OT25 18/07/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
231954 2001 OM42 22/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
231955 2001 OY50 21/07/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
231956 2001 OQ58 20/07/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
231957 2001 ON87 29/07/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
231958 2001 PF28 14/08/2001 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
231959 2001 PT57 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
231960 2001 QA3 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
231961 2001 QS5 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
231962 2001 QX5 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
231963 2001 QU6 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
231964 2001 QT12 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
231965 2001 QP44 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
231966 2001 QZ45 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
231967 2001 QP48 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
231968 2001 QT80 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
231969 Sebvauclair 2001 QD94 24/08/2001 Pic du Midi Pic du Midi Obs. 5,2 km MPC · JPL
231970 2001 QE101 17/08/2001 La Palma R. Greimel 7,5 km MPC · JPL
231971 2001 QA108 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
231972 2001 QP108 17/08/2001 Needville Needville Obs. 4,0 km MPC · JPL
231973 2001 QP114 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
231974 2001 QS124 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
231975 2001 QX129 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
231976 2001 QB131 20/08/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
231977 2001 QH156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
231978 2001 QV173 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
231979 2001 QO200 22/08/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
231980 2001 QJ208 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
231981 2001 QU219 23/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
231982 2001 QP249 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
231983 2001 QC296 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
231984 2001 QX330 28/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
231985 2001 QT333 27/08/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
231986 2001 RY14 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
231987 2001 RV29 07/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
231988 2001 RC31 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
231989 2001 RJ34 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
231990 2001 RN79 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
231991 2001 RE101 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
231992 2001 RK102 12/09/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
231993 2001 RQ105 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
231994 2001 RC112 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
231995 2001 RO151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
231996 2001 SE3 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
231997 2001 SR31 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
231998 2001 ST37 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
231999 2001 SE52 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232000 2001 SC70 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also