Danh sách tiểu hành tinh/230901–231000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
230901 2004 TL63 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
230902 2004 TW67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
230903 2004 TW69 05/10/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
230904 2004 TG75 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
230905 2004 TW88 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
230906 2004 TX89 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
230907 2004 TJ100 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
230908 2004 TJ172 08/10/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
230909 2004 TU175 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
230910 2004 TE194 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
230911 2004 TR201 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
230912 2004 TB223 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
230913 2004 TA243 06/10/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
230914 2004 TD260 09/10/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
230915 2004 TN261 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
230916 2004 TA276 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
230917 2004 TR276 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
230918 2004 TK300 08/10/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
230919 2004 TR300 08/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
230920 2004 TZ323 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
230921 2004 TA349 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
230922 2004 TL355 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
230923 2004 TL357 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
230924 2004 TZ361 15/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
230925 2004 TP366 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
230926 2004 UW8 23/10/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
230927 2004 VJ20 04/11/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
230928 2004 VD54 03/11/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
230929 2004 VJ55 10/11/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
230930 2004 VL72 04/11/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
230931 2004 VF73 05/11/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
230932 2004 VQ78 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
230933 2004 VQ83 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
230934 2004 WX6 19/11/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
230935 2004 WC8 19/11/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
230936 2004 XC2 01/12/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
230937 2004 XD2 01/12/2004 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
230938 2004 XR7 02/12/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
230939 2004 XH10 02/12/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
230940 2004 XP17 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
230941 2004 XN22 08/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
230942 2004 XX29 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
230943 2004 XM33 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
230944 2004 XA35 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
230945 2004 XQ36 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
230946 2004 XT45 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
230947 2004 XY54 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
230948 2004 XG58 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
230949 2004 XY73 07/12/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
230950 2004 XW80 10/12/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
230951 2004 XJ82 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
230952 2004 XM87 09/12/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
230953 2004 XD94 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
230954 2004 XV98 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
230955 2004 XX111 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
230956 2004 XT112 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
230957 2004 XW120 14/12/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
230958 2004 XP128 14/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
230959 2004 XF135 15/12/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
230960 2004 XY162 15/12/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
230961 2004 XC174 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
230962 2004 XJ177 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
230963 2004 XH182 02/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
230964 2004 XK191 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
230965 2004 XA192 12/12/2004 Palomar Palomar Obs. 640 km MPC · JPL
230966 2004 YR15 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
230967 2004 YA19 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
230968 2004 YL20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
230969 2004 YJ21 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
230970 2004 YA31 18/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
230971 2005 AF2 06/01/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
230972 2005 AG2 06/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
230973 2005 AM5 06/01/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
230974 2005 AZ14 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
230975 Rogerfederer 2005 AQ25 10/01/2005 Vicques M. Ory 4,0 km MPC · JPL
230976 2005 AG28 10/01/2005 Kitami K. Endate 3,2 km MPC · JPL
230977 2005 AW32 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
230978 2005 AR41 15/01/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
230979 2005 AT42 15/01/2005 Anderson Mesa LONEOS AMO 1,5 km MPC · JPL
230980 2005 AS47 13/01/2005 Jarnac Jarnac Obs. 3,1 km MPC · JPL
230981 2005 AA62 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
230982 2005 AH76 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
230983 2005 AQ77 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
230984 2005 AP78 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
230985 2005 BY19 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
230986 2005 BF28 31/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
230987 2005 BD48 17/01/2005 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
230988 2005 CJ4 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
230989 2005 CR10 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
230990 2005 CP13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
230991 2005 CO14 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
230992 2005 CX14 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
230993 2005 CK23 02/02/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
230994 2005 CW42 02/02/2005 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
230995 2005 CX42 02/02/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
230996 2005 CV56 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
230997 2005 CS62 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
230998 2005 CM65 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
230999 2005 CX65 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
231000 2005 CU70 01/02/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also