Danh sách tiểu hành tinh/232001–232100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
232001 2001 SW71 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232002 2001 SE88 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
232003 2001 SA104 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
232004 2001 SS117 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
232005 2001 SP122 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
232006 2001 SZ127 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
232007 2001 SR134 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
232008 2001 SC140 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
232009 2001 SZ180 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
232010 2001 SD181 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
232011 2001 SQ193 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232012 2001 SB200 19/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
232013 2001 SJ206 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
232014 2001 SV245 19/09/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
232015 2001 SG256 19/09/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
232016 2001 SV262 24/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232017 2001 SZ264 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
232018 2001 SF271 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
232019 2001 SE301 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
232020 2001 SB321 23/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
232021 2001 SC330 19/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
232022 2001 SJ347 25/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
232023 2001 TP13 13/10/2001 Jonathan B. Postel V. Pozzoli 3,8 km MPC · JPL
232024 2001 TL32 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
232025 2001 TD33 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232026 2001 TT41 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
232027 2001 TZ42 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
232028 2001 TN53 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
232029 2001 TY94 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232030 2001 TY95 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232031 2001 TF96 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
232032 2001 TW125 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
232033 2001 TA144 10/10/2001 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
232034 2001 TL148 10/10/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
232035 2001 TE154 15/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
232036 2001 TH163 11/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
232037 2001 TL187 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232038 2001 TY189 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
232039 2001 TZ191 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232040 2001 TP205 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232041 2001 TR217 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232042 2001 TH219 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
232043 2001 TB222 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232044 2001 TS253 14/10/2001 Apache Point SDSS 3,8 km MPC · JPL
232045 2001 TB258 08/10/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
232046 2001 UQ2 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
232047 2001 UU8 17/10/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
232048 2001 UB11 22/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
232049 2001 UA13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
232050 2001 UG26 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232051 2001 UZ28 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232052 2001 UK40 17/10/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
232053 2001 UQ72 20/10/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
232054 2001 UT86 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
232055 2001 UU87 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
232056 2001 UW94 19/10/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
232057 2001 UB98 17/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
232058 2001 UL108 20/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
232059 2001 UP108 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
232060 2001 UF118 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
232061 2001 UW126 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
232062 2001 UA144 23/10/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
232063 2001 UZ150 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232064 2001 UM206 20/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
232065 2001 UW207 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
232066 2001 UN220 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
232067 2001 UR220 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
232068 2001 VM2 10/11/2001 Needville Needville Obs. 650 m MPC · JPL
232069 2001 VE9 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
232070 2001 VA17 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232071 2001 VS17 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232072 2001 VE19 09/11/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
232073 2001 VN22 09/11/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
232074 2001 VH40 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232075 2001 VZ47 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
232076 2001 VS53 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232077 2001 VY103 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
232078 2001 VV104 12/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
232079 2001 VQ113 12/11/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
232080 2001 VW113 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
232081 2001 WD14 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
232082 2001 WS26 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232083 2001 WS44 18/11/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
232084 2001 WS47 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
232085 2001 WC49 19/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
232086 2001 WL54 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
232087 2001 WW84 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232088 2001 WA94 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
232089 2001 WP98 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
232090 2001 XY16 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232091 2001 XC31 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232092 2001 XS33 07/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232093 2001 XV46 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
232094 2001 XP54 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232095 2001 XV91 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
232096 2001 XN107 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
232097 2001 XH110 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232098 2001 XR132 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
232099 2001 XY133 14/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
232100 2001 XG141 14/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL