Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/231601–231700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
231601 2009 BW68 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
231602 2009 BD131 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
231603 2009 CD16 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
231604 2009 FG74 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
231605 2009 HN60 21/04/2009 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
231606 2009 HN102 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
231607 2009 JQ12 15/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
231608 2009 QK4 17/08/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
231609 2009 RV 10/09/2009 ESA OGS ESA OGS 3,5 km MPC · JPL
231610 2009 RK12 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
231611 2009 RC62 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
231612 2009 RO64 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
231613 2009 SQ25 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
231614 2009 SQ38 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231615 2009 SK78 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
231616 2009 SR96 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
231617 2009 SW102 24/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
231618 2009 SF104 25/09/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 1,0 km MPC · JPL
231619 2009 SJ108 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
231620 2009 SY128 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
231621 2009 SB132 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
231622 2009 SX159 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
231623 2009 SR207 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
231624 2009 SN232 19/09/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
231625 2009 SO255 20/09/2009 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
231626 2009 SU258 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
231627 2009 SU345 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
231628 2009 SY351 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
231629 2009 TH13 14/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,4 km MPC · JPL
231630 2009 TW24 14/10/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
231631 2009 TV41 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 14 km MPC · JPL
231632 2009 UZ12 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
231633 2009 UV26 21/10/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
231634 2009 UD36 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
231635 2009 UV71 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
231636 2009 UP84 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
231637 2009 UK88 21/10/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
231638 2009 UY88 24/10/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
231639 2009 UC127 22/10/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
231640 2009 UJ129 24/10/2009 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
231641 2009 UO138 18/10/2009 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
231642 2009 UY140 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
231643 2009 VJ2 09/11/2009 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
231644 2009 VV61 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
231645 2009 VQ88 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
231646 2009 VX103 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
231647 2009 VD110 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
231648 2009 VV112 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
231649 Korotkiy 2009 WW 17/11/2009 Tzec Maun A. Novichonok, D. Chestnov 2,7 km MPC · JPL
231650 2009 WZ8 18/11/2009 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
231651 2009 WE9 18/11/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
231652 2009 WE24 18/11/2009 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
231653 2009 WH24 18/11/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
231654 2009 WD163 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
231655 2009 WW164 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
231656 2009 WT165 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
231657 2009 WE166 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
231658 2009 WG183 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
231659 2009 WE237 16/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
231660 2009 XK2 11/12/2009 Mayhill iTelescope Obs. 1,3 km MPC · JPL
231661 2009 XQ19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
231662 2009 XO21 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
231663 2009 XA22 09/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,2 km MPC · JPL
231664 2009 YL6 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
231665 7602 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
231666 Aisymnos 1960 SX 24/09/1960 Palomar L. D. Schmadel, R. M. Stoss 13 km MPC · JPL
231667 1981 EU5 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,2 km MPC · JPL
231668 1981 EK28 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,0 km MPC · JPL
231669 1993 FC50 19/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
231670 1993 UN5 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
231671 1994 AH10 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
231672 1994 EN4 05/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
231673 1994 LD6 03/06/1994 La Silla H. Debehogne 2,5 km MPC · JPL
231674 1994 PG6 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
231675 1994 RV5 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
231676 1995 BU10 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231677 1995 FT19 31/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231678 1995 QC1 19/08/1995 Xinglong SCAP 880 m MPC · JPL
231679 1995 QE1 19/08/1995 Xinglong SCAP 3,8 km MPC · JPL
231680 1995 SW6 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
231681 1995 SX39 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
231682 1995 UK16 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
231683 1995 UD67 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
231684 1996 BV7 19/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
231685 1996 GL5 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
231686 1996 TG16 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
231687 1996 TV47 12/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
231688 1996 VG1 07/11/1996 Prescott P. G. Comba 1,3 km MPC · JPL
231689 1996 VV37 14/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231690 1997 GA29 08/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
231691 1997 RX10 03/09/1997 Caussols ODAS 3,5 km MPC · JPL
231692 1997 WK14 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
231693 1998 DR33 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
231694 1998 HJ16 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
231695 1998 HY41 24/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
231696 1998 HV127 18/04/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
231697 1998 MW23 25/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
231698 1998 QC2 19/08/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 5,3 km MPC · JPL
231699 1998 QD85 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
231700 1998 SU12 23/09/1998 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL