Danh sách tiểu hành tinh/231501–231600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
231501 2008 QV43 23/08/2008 Siding Spring SSS 3,3 km MPC · JPL
231502 2008 RD2 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
231503 2008 RN12 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
231504 2008 RZ14 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
231505 2008 RV33 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
231506 2008 RB43 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
231507 2008 RN44 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
231508 2008 RD51 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
231509 2008 RT69 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
231510 2008 RC84 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
231511 2008 RK102 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
231512 2008 RD109 01/09/2008 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
231513 2008 RA113 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
231514 2008 RW113 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
231515 2008 RD117 08/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
231516 2008 RK124 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
231517 2008 SH29 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
231518 2008 SJ33 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
231519 2008 SO35 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
231520 2008 SK38 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
231521 2008 SF43 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
231522 2008 SD44 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
231523 2008 SX45 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
231524 2008 SA56 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
231525 2008 SX81 25/09/2008 Kachina J. Hobart 2,9 km MPC · JPL
231526 2008 SV82 26/09/2008 Sierra Stars F. Tozzi 2,0 km MPC · JPL
231527 2008 SU84 28/09/2008 Prairie Grass J. Mahony 5,1 km MPC · JPL
231528 2008 SV103 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
231529 2008 SG105 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
231530 2008 SR105 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
231531 2008 SL106 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
231532 2008 SK126 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
231533 2008 SR128 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
231534 2008 SS134 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
231535 2008 ST147 25/09/2008 Junk Bond D. Healy 2,5 km MPC · JPL
231536 2008 SV156 24/09/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
231537 2008 SB163 28/09/2008 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
231538 2008 SO164 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
231539 2008 SG165 28/09/2008 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
231540 2008 SU173 22/09/2008 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
231541 2008 SF174 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
231542 2008 SV179 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
231543 2008 SR218 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
231544 2008 SO219 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
231545 2008 SR244 29/09/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
231546 2008 SU244 29/09/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
231547 2008 SU245 29/09/2008 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
231548 2008 SO248 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
231549 2008 SS254 22/09/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
231550 2008 SV258 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
231551 2008 SJ266 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
231552 2008 SB269 30/09/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
231553 2008 SS274 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
231554 2008 SP296 29/09/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
231555 Christianeurda 2008 TT2 01/10/2008 Bergen-Enkheim U. Süßenberger 4,6 km MPC · JPL
231556 2008 TT4 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
231557 2008 TQ27 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
231558 2008 TQ41 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
231559 2008 TC46 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
231560 2008 TV50 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
231561 2008 TH59 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
231562 2008 TE63 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
231563 2008 TR71 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
231564 2008 TA74 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
231565 2008 TP129 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
231566 2008 TQ146 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
231567 2008 TT163 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
231568 2008 TJ164 01/10/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
231569 2008 TU165 06/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
231570 2008 TF180 02/10/2008 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
231571 2008 UP3 22/10/2008 Piszkéstető K. Sárneczky, Á. Kárpáti 1,7 km MPC · JPL
231572 2008 UN9 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
231573 2008 UK28 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
231574 2008 UF57 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
231575 2008 UO57 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
231576 2008 UX68 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
231577 2008 UQ94 28/10/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
231578 2008 UC155 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
231579 2008 UG170 24/10/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
231580 2008 UV181 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
231581 2008 UR196 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
231582 2008 US216 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
231583 2008 UY219 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
231584 2008 UG255 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
231585 2008 UH256 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
231586 2008 UP266 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
231587 2008 UL274 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
231588 2008 UH277 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
231589 2008 UZ311 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
231590 2008 UZ315 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
231591 2008 UP336 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
231592 2008 UG346 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
231593 2008 UW353 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
231594 2008 US358 26/10/2008 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
231595 2008 VF70 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
231596 2008 WQ 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
231597 2008 WV35 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
231598 2008 YE135 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
231599 2008 YJ149 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
231600 2009 AA19 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL