Danh sách tiểu hành tinh/230601–230700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
230601 2003 FQ12 22/03/2003 Kvistaberg UDAS 1,3 km MPC · JPL
230602 2003 FW20 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
230603 2003 FN22 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
230604 2003 FV25 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
230605 2003 FY38 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
230606 2003 FP40 25/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
230607 2003 FQ51 25/03/2003 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
230608 2003 FC54 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
230609 2003 FP66 26/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
230610 2003 FF73 26/03/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
230611 2003 FV79 27/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
230612 2003 FJ80 27/03/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
230613 2003 FG81 27/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
230614 2003 FX82 27/03/2003 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
230615 2003 FP88 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
230616 2003 FN100 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
230617 2003 FW104 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
230618 2003 FW116 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
230619 2003 FG119 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
230620 2003 FH130 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
230621 2003 FW130 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
230622 2003 GO14 02/04/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
230623 2003 GH27 06/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
230624 2003 GU39 08/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
230625 2003 HX14 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
230626 2003 HY18 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
230627 2003 HF45 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
230628 2003 HB54 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
230629 2003 HR55 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
230630 2003 KP36 30/05/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
230631 Justino 2003 MB 18/06/2003 Sierra Nevada A. Sota 2,5 km MPC · JPL
230632 2003 MO3 25/06/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
230633 2003 MH5 26/06/2003 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
230634 2003 QR2 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,0 km MPC · JPL
230635 2003 QO3 18/08/2003 Wise D. Polishook 4,0 km MPC · JPL
230636 2003 QG7 21/08/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
230637 2003 QD24 21/08/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
230638 2003 QO43 22/08/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
230639 2003 QJ55 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
230640 2003 QE89 26/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
230641 2003 QS114 26/08/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
230642 2003 QW114 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
230643 2003 RQ10 08/09/2003 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
230644 2003 RP12 14/09/2003 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
230645 2003 RZ15 15/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
230646 2003 RF19 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
230647 2003 SN11 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
230648 Zikmund 2003 SL15 17/09/2003 Kleť KLENOT 3,2 km MPC · JPL
230649 2003 SM27 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
230650 2003 SC30 18/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
230651 2003 SF30 18/09/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
230652 2003 SH90 18/09/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
230653 2003 SC95 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
230654 2003 SD99 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
230655 2003 SM101 20/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
230656 Kovácspál 2003 SX111 19/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 2,6 km MPC · JPL
230657 2003 SQ115 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
230658 2003 SC117 16/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
230659 2003 SA119 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
230660 2003 SO138 20/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
230661 2003 ST159 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
230662 2003 SX177 19/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
230663 2003 SV188 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
230664 2003 SX191 19/09/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
230665 2003 SD198 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
230666 2003 SL199 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
230667 2003 SZ200 25/09/2003 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,1 km MPC · JPL
230668 2003 SC201 23/09/2003 Sierra Nevada A. Sota 1,4 km MPC · JPL
230669 2003 SJ222 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
230670 2003 SU248 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
230671 2003 SH253 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
230672 2003 SC267 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
230673 2003 ST269 30/09/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 5,8 km MPC · JPL
230674 2003 SV279 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
230675 2003 SC286 20/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
230676 2003 SP292 25/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
230677 2003 SO297 18/09/2003 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
230678 2003 SK309 27/09/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
230679 2003 SG325 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
230680 2003 TD1 04/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 5,3 km MPC · JPL
230681 2003 TQ3 05/10/2003 Great Shefford P. Birtwhistle 2,7 km MPC · JPL
230682 2003 TR20 15/10/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
230683 2003 TD21 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
230684 2003 TQ37 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
230685 2003 TK39 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
230686 2003 TC45 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
230687 2003 TK51 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
230688 2003 TH56 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
230689 2003 UY15 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
230690 2003 UX16 16/10/2003 Črni Vrh Črni Vrh 4,8 km MPC · JPL
230691 Van Vogt 230691|Van Vogt}} 18/10/2003 Saint-Sulpice B. Christophe 3,2 km MPC · JPL
230692 2003 UG35 16/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
230693 2003 UF49 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
230694 2003 US55 18/10/2003 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
230695 2003 UZ57 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
230696 2003 UG60 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
230697 2003 UT64 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
230698 2003 UB72 19/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
230699 2003 UO77 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
230700 2003 UB78 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL