Danh sách tiểu hành tinh/230501–230600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
230501 2002 TR285 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
230502 2002 TR288 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
230503 2002 TC385 05/10/2002 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
230504 2002 UG2 28/10/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
230505 2002 UH34 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
230506 2002 UG49 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
230507 2002 VQ9 01/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
230508 2002 VP17 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
230509 2002 VM19 04/11/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
230510 2002 VW37 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
230511 2002 VD38 05/11/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
230512 2002 VT40 01/11/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
230513 2002 VZ51 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
230514 2002 VQ60 03/11/2002 Haleakala NEAT 770 m MPC · JPL
230515 2002 VV94 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
230516 2002 VQ106 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
230517 2002 VC119 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
230518 2002 VE126 12/11/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
230519 2002 WY5 24/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
230520 2002 WE8 24/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
230521 2002 WM11 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
230522 2002 WM19 24/11/2002 Palomar S. F. Hönig 860 m MPC · JPL
230523 2002 WN19 24/11/2002 Palomar S. F. Hönig 980 m MPC · JPL
230524 2002 WD20 25/11/2002 Palomar S. F. Hönig 1,0 km MPC · JPL
230525 2002 XW5 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
230526 2002 XB11 03/12/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
230527 2002 XF24 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
230528 2002 XZ26 05/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
230529 2002 XX28 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
230530 2002 XO35 05/12/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,6 km MPC · JPL
230531 2002 XY66 10/12/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
230532 2002 XE76 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
230533 2002 XE95 05/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
230534 2002 XK98 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
230535 2002 XW99 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
230536 2002 YX5 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
230537 2002 YE15 31/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
230538 2002 YG16 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
230539 2002 YC23 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
230540 2002 YX24 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
230541 2002 YR25 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
230542 2003 AC2 02/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
230543 2003 AM3 03/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
230544 2003 AC55 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
230545 2003 AM61 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
230546 2003 AQ69 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
230547 2003 AY82 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
230548 2003 AT90 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
230549 2003 BH 18/01/2003 Haleakala NEAT 220 m MPC · JPL
230550 2003 BM 21/01/2003 Wrightwood J. W. Young 820 m MPC · JPL
230551 2003 BD2 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
230552 2003 BK8 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
230553 2003 BS8 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
230554 2003 BS10 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
230555 2003 BY11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
230556 2003 BU15 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
230557 2003 BC25 25/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
230558 2003 BM27 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
230559 2003 BC42 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
230560 2003 BY43 28/01/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
230561 2003 BH47 28/01/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
230562 2003 BW50 27/01/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
230563 2003 BO51 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
230564 2003 BK54 27/01/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
230565 2003 BG55 27/01/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
230566 2003 BH58 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
230567 2003 BL58 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
230568 2003 BN58 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
230569 2003 BA60 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
230570 2003 BQ64 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
230571 2003 BS65 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
230572 2003 BF70 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
230573 2003 BR79 31/01/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
230574 2003 BK81 31/01/2003 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
230575 2003 BN83 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
230576 2003 BE88 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
230577 2003 BZ88 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
230578 2003 CA3 02/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
230579 2003 CU3 02/02/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
230580 2003 CH4 01/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
230581 2003 CX5 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
230582 2003 CQ9 02/02/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
230583 2003 CU16 07/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 730 m MPC · JPL
230584 2003 DS16 21/02/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
230585 2003 DY17 19/02/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
230586 2003 DE19 21/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
230587 2003 DW19 22/02/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
230588 2003 DB24 22/02/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
230589 2003 EM12 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
230590 2003 EE13 06/03/2003 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
230591 2003 EO25 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
230592 2003 EH27 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
230593 2003 EF29 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
230594 2003 EF33 07/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
230595 2003 EM33 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
230596 2003 EQ35 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
230597 2003 ES45 07/03/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
230598 2003 EH52 11/03/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
230599 2003 FJ1 24/03/2003 Socorro LINEAR APO 930 m MPC · JPL
230600 2003 FR7 30/03/2003 Desert Moon B. L. Stevens 960 m MPC · JPL