Danh sách tiểu hành tinh/231301–231400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
231301 2006 BU161 26/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
231302 2006 BM165 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
231303 2006 BV167 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
231304 2006 BK168 26/01/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
231305 2006 BK169 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
231306 2006 BQ178 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
231307 Peterfalk 2006 BD186 28/01/2006 Nogales J.-C. Merlin 1,3 km MPC · JPL
231308 2006 BD190 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
231309 2006 BK190 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
231310 2006 BC191 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
231311 2006 BN214 23/01/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
231312 2006 BH255 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
231313 2006 BH263 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
231314 2006 BV267 26/01/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
231315 2006 BU268 27/01/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
231316 2006 BP281 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
231317 2006 CW5 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
231318 2006 CO40 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
231319 2006 CQ41 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
231320 2006 CM55 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
231321 2006 CL57 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
231322 2006 DF1 21/02/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 2,4 km MPC · JPL
231323 2006 DM2 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
231324 2006 DQ3 20/02/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
231325 2006 DR7 20/02/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
231326 2006 DC8 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
231327 2006 DE33 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
231328 2006 DW38 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
231329 2006 DF53 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
231330 2006 DE66 21/02/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
231331 2006 DV86 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
231332 2006 DY144 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
231333 2006 DO179 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
231334 2006 DJ184 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
231335 2006 DF195 28/02/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
231336 2006 DL197 24/02/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
231337 2006 DE198 25/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
231338 2006 DW200 25/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
231339 2006 DS201 18/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
231340 2006 DS207 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
231341 2006 DP208 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
231342 2006 EL25 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231343 2006 EF32 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
231344 2006 EZ49 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
231345 2006 EE52 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
231346 Taofanlin 2006 EL67 10/03/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 3,1 km MPC · JPL
231347 2006 FE7 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
231348 2006 FR15 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
231349 2006 FV15 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
231350 2006 FC26 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
231351 2006 FM37 24/03/2006 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
231352 2006 FP39 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
231353 2006 GW11 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
231354 2006 GY16 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
231355 2006 GC17 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
231356 2006 GE23 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
231357 2006 GL28 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
231358 2006 GO35 07/04/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
231359 2006 GB37 08/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
231360 2006 GV40 07/04/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
231361 2006 GM42 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
231362 2006 GO42 06/04/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
231363 2006 GO49 07/04/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
231364 2006 GA54 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
231365 2006 HL2 18/04/2006 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
231366 2006 HQ7 19/04/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
231367 2006 HM17 18/04/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
231368 2006 HF18 22/04/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 1,8 km MPC · JPL
231369 2006 HD22 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
231370 2006 HK24 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
231371 2006 HR27 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
231372 2006 HA36 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
231373 2006 HA40 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
231374 2006 HY41 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
231375 2006 HW49 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
231376 2006 HY61 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
231377 2006 HG95 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
231378 2006 HD107 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
231379 2006 HV133 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 3,9 km MPC · JPL
231380 2006 JJ 01/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
231381 2006 JW12 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
231382 2006 JB36 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
231383 2006 JN42 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
231384 2006 JJ47 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
231385 2006 JN54 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
231386 2006 JU54 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
231387 2006 KW8 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
231388 2006 KB17 20/05/2006 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
231389 2006 KO18 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
231390 2006 KP33 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
231391 2006 KA37 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
231392 2006 KP64 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
231393 2006 KM65 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
231394 2006 KO66 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
231395 2006 KM115 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
231396 2006 KR116 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
231397 2006 MB15 24/06/2006 Mount Lemmon LONEOS 1,2 km MPC · JPL
231398 2006 PX9 13/08/2006 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
231399 2006 QH84 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
231400 2006 SE32 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL