Danh sách tiểu hành tinh/230301–230400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
230301 2002 AL52 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
230302 2002 AF91 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
230303 2002 AB105 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
230304 2002 AA110 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
230305 2002 AW115 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
230306 2002 AC131 12/01/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
230307 2002 AV144 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
230308 2002 AJ161 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
230309 2002 AT169 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
230310 2002 AJ174 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
230311 2002 BF1 19/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
230312 2002 BF15 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
230313 2002 CE2 03/02/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
230314 2002 CL3 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
230315 2002 CT26 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
230316 2002 CW30 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
230317 2002 CY32 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
230318 2002 CG38 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
230319 2002 CH40 06/02/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
230320 2002 CJ52 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
230321 2002 CY53 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
230322 2002 CQ77 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
230323 2002 CW77 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
230324 2002 CU83 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
230325 2002 CR84 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
230326 2002 CH86 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
230327 2002 CV86 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
230328 2002 CN91 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
230329 2002 CA98 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
230330 2002 CS100 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
230331 2002 CC109 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
230332 2002 CT119 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
230333 2002 CD124 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
230334 2002 CM142 09/02/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
230335 2002 CD144 09/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
230336 2002 CJ178 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
230337 2002 CE180 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
230338 2002 CC186 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
230339 2002 CD200 10/02/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
230340 2002 CH200 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
230341 2002 CF215 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
230342 2002 CO215 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
230343 2002 CA220 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
230344 2002 CR238 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
230345 2002 CO252 04/02/2002 Eskridge Farpoint Obs. 1,5 km MPC · JPL
230346 2002 CN263 07/02/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
230347 2002 CQ273 08/02/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
230348 2002 CM277 07/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
230349 2002 CL287 08/02/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
230350 2002 CE288 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
230351 2002 CN289 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
230352 2002 CH297 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
230353 2002 CK302 13/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
230354 2002 CH310 06/02/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
230355 2002 CW314 07/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
230356 2002 DG1 18/02/2002 Oaxaca J. M. Roe 1,9 km MPC · JPL
230357 2002 EJ32 10/03/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
230358 2002 EZ36 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
230359 2002 ER55 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
230360 2002 EK56 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
230361 2002 EA61 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
230362 2002 EP84 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
230363 2002 EU96 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
230364 2002 EF101 06/03/2002 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
230365 2002 EX101 06/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
230366 2002 EP113 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
230367 2002 EK138 12/03/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
230368 2002 EY152 15/03/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
230369 2002 EU155 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
230370 2002 FQ1 19/03/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 2,6 km MPC · JPL
230371 2002 FA15 16/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
230372 2002 FC15 16/03/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
230373 2002 FW15 16/03/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
230374 2002 GD9 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
230375 2002 GM14 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
230376 2002 GV16 15/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
230377 2002 GP18 13/04/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
230378 2002 GA20 14/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
230379 2002 GZ51 05/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
230380 2002 GU52 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
230381 2002 GV77 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
230382 2002 GN78 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
230383 2002 GH83 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
230384 2002 GP103 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
230385 2002 GX117 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
230386 2002 GC120 12/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
230387 2002 GH121 12/04/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
230388 2002 GG122 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
230389 2002 GR126 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
230390 2002 GA144 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
230391 2002 GV151 14/04/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
230392 2002 GB166 15/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
230393 2002 GP169 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
230394 2002 GK176 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
230395 2002 JW10 07/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
230396 2002 JM14 07/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
230397 2002 JB46 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
230398 2002 JR64 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
230399 2002 JD73 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
230400 2002 JY87 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL