Danh sách tiểu hành tinh/231201–231300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
231201 2005 UH511 27/10/2005 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
231202 2005 VF42 03/11/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
231203 2005 VR42 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
231204 2005 VV42 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
231205 2005 VR49 02/11/2005 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
231206 2005 VH99 10/11/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
231207 2005 VW119 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
231208 2005 VB124 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
231209 2005 WD32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
231210 2005 WQ33 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231211 2005 WA36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
231212 2005 WK57 30/11/2005 Mayhill A. Lowe 1,0 km MPC · JPL
231213 2005 WX87 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
231214 2005 WD89 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
231215 2005 WU93 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
231216 2005 WM96 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231217 2005 WW126 25/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
231218 2005 WY136 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
231219 2005 WW149 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231220 2005 WS155 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
231221 2005 WM157 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
231222 2005 WR157 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
231223 2005 WD159 28/11/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
231224 2005 WW159 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
231225 2005 WS171 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
231226 2005 WZ174 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
231227 2005 WZ177 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
231228 2005 WV188 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
231229 2005 WE196 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
231230 2005 XA3 01/12/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
231231 2005 XC12 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
231232 2005 XB25 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
231233 2005 XZ37 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
231234 2005 XN38 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
231235 2005 XR41 07/12/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
231236 2005 XK54 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
231237 2005 XW84 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
231238 2005 YB7 21/12/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
231239 2005 YK9 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
231240 2005 YS25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
231241 2005 YW35 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231242 2005 YW47 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
231243 2005 YJ50 25/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
231244 2005 YW63 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
231245 2005 YL116 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
231246 2005 YN124 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
231247 2005 YB131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
231248 2005 YJ131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
231249 2005 YO138 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
231250 2005 YK141 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
231251 2005 YN145 29/12/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
231252 2005 YV152 28/12/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
231253 2005 YX152 28/12/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
231254 2005 YT158 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
231255 2005 YL168 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
231256 2005 YX191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
231257 2005 YE196 25/12/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
231258 2005 YS199 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
231259 2005 YW203 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
231260 2005 YB211 25/12/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
231261 2005 YM229 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
231262 2005 YZ274 25/12/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
231263 2005 YD275 25/12/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
231264 2005 YJ289 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
231265 Saulperlmutter 2006 AS4 05/01/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 3,2 km MPC · JPL
231266 2006 AW13 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
231267 2006 AM16 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
231268 2006 AG21 05/01/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
231269 2006 AO21 05/01/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
231270 2006 AF31 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
231271 2006 AO42 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
231272 2006 AK46 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
231273 2006 AU63 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
231274 2006 AY68 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
231275 2006 AP71 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
231276 2006 AL85 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
231277 2006 BC13 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
231278 Kárpáti 2006 BY26 25/01/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 2,8 km MPC · JPL
231279 2006 BV27 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
231280 2006 BT31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
231281 2006 BW32 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
231282 2006 BF44 23/01/2006 Junk Bond D. Healy 2,2 km MPC · JPL
231283 2006 BZ45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
231284 2006 BL57 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
231285 2006 BJ58 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
231286 2006 BN58 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
231287 2006 BW60 19/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
231288 2006 BZ80 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
231289 2006 BK95 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
231290 2006 BK99 25/01/2006 Junk Bond D. Healy 2,1 km MPC · JPL
231291 2006 BZ102 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
231292 2006 BZ107 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
231293 2006 BL117 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
231294 2006 BF124 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
231295 2006 BM126 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
231296 2006 BD128 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
231297 2006 BT141 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
231298 2006 BQ144 23/01/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
231299 2006 BH145 23/01/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
231300 2006 BF159 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL