Danh sách tiểu hành tinh/231101–231200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
231101 2005 SV50 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
231102 2005 SZ69 27/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
231103 2005 SM70 28/09/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
231104 2005 SF101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
231105 2005 SA102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
231106 2005 SZ116 28/09/2005 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
231107 2005 SO117 28/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
231108 2005 SR124 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
231109 2005 SB131 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
231110 2005 SV132 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
231111 2005 SD144 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
231112 2005 SU147 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
231113 2005 SA153 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231114 2005 SU156 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
231115 2005 ST161 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
231116 2005 SQ164 27/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
231117 2005 SX187 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
231118 2005 SY191 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
231119 2005 SN193 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
231120 2005 SF209 30/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
231121 2005 SA213 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
231122 2005 SY214 30/09/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
231123 2005 SD216 30/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
231124 2005 SH231 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
231125 2005 SP232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
231126 2005 SC234 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
231127 2005 SX245 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
231128 2005 SM251 24/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
231129 2005 SN259 25/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
231130 2005 SG264 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
231131 2005 SM278 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231132 2005 TV13 01/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
231133 2005 TW40 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
231134 2005 TU45 05/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen APO 1,4 km MPC · JPL
231135 2005 TE48 06/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
231136 2005 TV71 03/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
231137 2005 TM77 06/10/2005 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
231138 2005 TA104 08/10/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
231139 2005 TF131 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
231140 2005 TJ135 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
231141 2005 TJ141 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
231142 2005 TC151 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
231143 2005 TP159 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231144 2005 UE4 24/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
231145 2005 UF4 24/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
231146 2005 UT14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231147 2005 UH15 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
231148 2005 UX15 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
231149 2005 UV16 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
231150 2005 UJ29 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
231151 2005 UR41 27/10/2005 Cordell-Lorenz D. T. Durig 1,1 km MPC · JPL
231152 2005 UM44 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
231153 2005 UK48 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
231154 2005 UQ48 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
231155 2005 UF51 23/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
231156 2005 UF61 25/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
231157 2005 UO63 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
231158 2005 UW66 22/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
231159 2005 UG68 22/10/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
231160 2005 UV68 23/10/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
231161 2005 UT73 23/10/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
231162 2005 UU73 23/10/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
231163 2005 UJ76 24/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
231164 2005 UZ78 25/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
231165 2005 UA79 25/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
231166 2005 UX102 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
231167 2005 UB106 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
231168 2005 UB109 22/10/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
231169 2005 UT113 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
231170 2005 UA122 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
231171 2005 UQ142 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
231172 2005 UZ143 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
231173 2005 UX152 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
231174 2005 UH153 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
231175 2005 UG160 22/10/2005 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
231176 2005 UU170 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
231177 2005 UK194 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
231178 2005 UX206 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
231179 2005 UQ214 27/10/2005 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
231180 2005 UU215 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
231181 2005 UX226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
231182 2005 UF230 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
231183 2005 UO230 25/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
231184 2005 UL252 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
231185 2005 UZ263 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
231186 2005 UH273 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
231187 2005 UG305 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
231188 2005 UR354 29/10/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
231189 2005 UH360 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
231190 2005 UO368 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
231191 2005 UW420 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
231192 2005 UU432 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
231193 2005 UL444 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
231194 2005 UB445 31/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
231195 2005 UL448 30/10/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
231196 2005 UC451 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
231197 2005 UL482 22/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
231198 2005 UF492 24/10/2005 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
231199 2005 UO505 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 3,4 km MPC · JPL
231200 2005 UZ505 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 3,4 km MPC · JPL