Danh sách tiểu hành tinh/232101–232200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
232101 2001 XR143 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232102 2001 XV178 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
232103 2001 XN204 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232104 2001 XQ206 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232105 2001 XT217 14/12/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
232106 2001 XK220 15/12/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
232107 2001 XP224 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
232108 2001 XV236 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232109 2001 XS253 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232110 2001 XH258 08/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
232111 2001 XD267 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
232112 2001 YK7 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232113 2001 YN35 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
232114 2001 YE50 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232115 2001 YU56 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232116 2001 YO67 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
232117 2001 YN88 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
232118 2001 YW122 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
232119 2001 YW141 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232120 2001 YC146 18/12/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
232121 2002 AP24 08/01/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
232122 2002 AC43 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232123 2002 AR50 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232124 2002 AK85 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232125 2002 AG105 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
232126 2002 AE114 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
232127 2002 AU134 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232128 2002 AS137 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
232129 2002 AN141 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
232130 2002 AZ173 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
232131 2002 AO184 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
232132 2002 AQ187 08/01/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
232133 2002 BE3 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
232134 2002 BQ20 23/01/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
232135 2002 BS27 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
232136 2002 BP28 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
232137 2002 CE1 02/02/2002 Cima Ekar ADAS 710 m MPC · JPL
232138 2002 CF3 03/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
232139 2002 CR4 03/02/2002 Haleakala NEAT 850 m MPC · JPL
232140 2002 CF7 01/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
232141 2002 CR13 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
232142 2002 CQ16 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
232143 2002 CW25 10/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
232144 2002 CB29 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
232145 2002 CX45 08/02/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
232146 2002 CR70 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232147 2002 CC148 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
232148 2002 CG148 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
232149 2002 CL175 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
232150 2002 CY177 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
232151 2002 CB180 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
232152 2002 CD188 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232153 2002 CB196 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232154 2002 CG203 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
232155 2002 CF220 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
232156 2002 CP232 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232157 2002 CY233 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
232158 2002 CG245 13/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
232159 2002 CB256 04/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
232160 2002 CW258 06/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
232161 2002 CN261 07/02/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
232162 2002 CM289 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
232163 2002 CH294 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
232164 2002 CT299 10/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
232165 2002 CC308 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
232166 2002 DE4 21/02/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
232167 2002 DC10 19/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232168 2002 EF3 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
232169 2002 EE16 06/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
232170 2002 EP22 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
232171 2002 EV23 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
232172 2002 EH28 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
232173 2002 EQ38 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
232174 2002 EV53 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
232175 2002 EA55 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
232176 2002 EK58 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
232177 2002 ED62 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
232178 2002 EV64 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
232179 2002 EQ65 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
232180 2002 ET65 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
232181 2002 EP68 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
232182 2002 ET73 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
232183 2002 ET87 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
232184 2002 EP102 06/03/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
232185 2002 EW121 12/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
232186 2002 EZ125 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
232187 2002 EM138 12/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
232188 2002 EG139 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
232189 2002 FM4 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
232190 2002 FZ22 17/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
232191 2002 FK25 19/03/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
232192 2002 FP37 31/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
232193 2002 FY37 31/03/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
232194 2002 GJ 02/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
232195 2002 GG2 04/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
232196 2002 GR17 15/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
232197 2002 GT54 05/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
232198 2002 GX59 08/04/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
232199 2002 GS60 08/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
232200 2002 GX63 08/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL