Danh sách tiểu hành tinh/22101–22200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
22101 2000 JG15 06/05/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
22102 Karenlamb 2000 JR61 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
22103 2000 LR17 07/06/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
22104 2000 LN19 08/06/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
22105 Pirko 2000 LS36 11/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
22106 Tomokoarai 2000 NC12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
22107 2000 OV21 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
22108 2000 PD 01/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 10 km MPC · JPL
22109 Loriehutch 2000 PJ22 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
22110 2000 QR7 25/08/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
22111 2000 QK150 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
22112 Staceyraw 2000 QO181 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
22113 2000 RH9 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
22114 2000 RB50 05/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
22115 2000 RB62 01/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
22116 2000 RK71 02/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
22117 2000 SX39 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
22118 2000 SL86 24/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
22119 2000 SA101 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
22120 Gaylefarrar 2000 SO102 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
22121 2000 SM107 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
22122 2000 SU155 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
22123 2000 SG172 27/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
22124 2000 ST183 20/09/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
22125 2000 SH186 30/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
22126 2000 SR187 21/09/2000 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
22127 2000 SZ226 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
22128 2000 SH242 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
22129 2000 SD311 26/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
22130 2000 UT3 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
22131 2000 UK4 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
22132 Merkley 2000 UD21 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
22133 2000 UO56 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
22134 Kirian 2000 UA66 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
22135 2000 UA100 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
22136 Jamesharrison 2000 VJ3 01/11/ 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
22137 Annettelee 2000 VM15 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
22138 Laynrichards 2000 VD25 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
22139 Jamescox 2000 VU28 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
22140 Suzyamamoto 2000 VW32 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
22141 2000 VH36 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
22142 Loripryor 2000 VC37 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
22143 Cathyfowler 2000 VL37 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
22144 Linmichaels 2000 VM37 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
22145 2000 WJ17 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
22146 Samaan 2000 WM23 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
22147 2000 WP32 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
22148 Francislee 2000 WH46 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
22149 2000 WD49 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 48 km MPC · JPL
22150 2000 WM49 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
22151 Davebracy 2000 WM56 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
22152 Robbennett 2000 WG57 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
22153 Kathbarnhart 2000 WT58 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
22154 2000 WV72 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
22155 Marchetti 2000 WQ88 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
22156 Richoffman 2000 WQ94 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
22157 Bryanhoran 2000 WQ99 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
22158 Chee 2000 WG101 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
22159 2000 WW116 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
22160 2000 WP120 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
22161 Santagata 2000 WR123 29/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
22162 Leslijohnson 2000 WS123 29/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
22163 2000 WF125 26/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
22164 2000 WE135 19/11/ 2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
22165 Kathydouglas 2000 WX137 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
22166 2000 WX154 30/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
22167 Lane-Cline 2000 WP157 30/11/ 2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
22168 Weissflog 2000 WX158 30/11/ 2000 Drebach J. Kandler, G. Lehmann 2,2 km MPC · JPL
22169 2000 WP165 23/11/ 2000 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
22170 2000 WE175 26/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
22171 Choi 2000 WK179 26/11/ 2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
22172 2000 XQ11 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
22173 Myersdavis 2000 XE25 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
22174 Allisonmae 2000 XG28 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
22175 2000 XS29 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
22176 2000 XG36 05/12/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
22177 Saotome 2000 XS38 06/12/2000 Bisei SG Center BATTeRS 22 km MPC · JPL
22178 2000 XW40 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
22179 2000 YY 17/12/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
22180 2000 YZ 19/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 40 km MPC · JPL
22181 2000 YA6 20/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
22182 2000 YR9 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
22183 Canonlau 2000 YE12 23/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
22184 Rudolfveltman 2000 YT15 22/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
22185 Štiavnica 2000 YV28 29/12/2000 Ondřejov P. Kušnirák, U. Babiaková 21 km MPC · JPL
22186 2000 YO30 29/12/2000 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
22187 2000 YZ33 28/12/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
22188 2000 YU61 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
22189 Gijskatgert 2049 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
22190 Stellakwee 2100 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 9,9 km MPC · JPL
22191 Achúcarro 2113 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
22192 Vivienreuter 2571 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,4 km MPC · JPL
22193 2712 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
22194 2740 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
22195 Nevadodelruiz 3509 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
22196 3518 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
22197 3555 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
22198 4080 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 9,2 km MPC · JPL
22199 Klonios 4572 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 25 km MPC · JPL
22200 4573 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 9,0 km MPC · JPL