Danh sách tiểu hành tinh/229601–229700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
229601 2006 BE276 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229602 2006 CO 01/02/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 4,1 km MPC · JPL
229603 2006 CG10 06/02/2006 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
229604 2006 CF22 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
229605 2006 CR37 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
229606 2006 DM1 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
229607 2006 DD10 21/02/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
229608 2006 DQ20 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
229609 2006 DQ27 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
229610 2006 DR32 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
229611 2006 DZ32 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
229612 2006 DS36 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
229613 2006 DP53 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
229614 Womack 2006 DF59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
229615 2006 DZ66 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
229616 2006 DK68 23/02/2006 Wrightwood J. W. Young 5,0 km MPC · JPL
229617 2006 DY74 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229618 2006 DT75 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
229619 2006 DH82 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229620 2006 DZ83 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
229621 2006 DQ96 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
229622 2006 DQ121 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
229623 2006 DD128 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
229624 2006 DN133 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229625 2006 DR143 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
229626 2006 DQ148 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
229627 2006 DF160 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
229628 2006 DA164 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
229629 2006 DF191 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
229630 2006 DR201 25/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
229631 Cluny 2006 ER 04/03/2006 Nogales J.-C. Merlin 2,3 km MPC · JPL
229632 2006 ED32 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
229633 2006 ED39 04/03/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
229634 2006 EE43 04/03/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
229635 2006 EC59 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
229636 2006 FS2 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
229637 2006 FU4 23/03/2006 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
229638 2006 FN8 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
229639 2006 FZ8 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
229640 2006 FD11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
229641 2006 FJ16 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
229642 2006 FU20 24/03/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,7 km MPC · JPL
229643 2006 FC38 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
229644 2006 FO42 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
229645 2006 FH49 25/03/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
229646 2006 FD50 18/03/2006 Siding Spring SSS 5,9 km MPC · JPL
229647 2006 FF53 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
229648 2006 GG2 04/04/2006 Great Shefford P. Birtwhistle 5,1 km MPC · JPL
229649 2006 GC5 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
229650 2006 GY22 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
229651 2006 GR36 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
229652 2006 HX1 18/04/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
229653 2006 HQ6 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
229654 2006 HE18 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
229655 2006 HO32 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
229656 2006 HH34 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
229657 2006 HT39 21/04/2006 Catalina CSS 7,8 km MPC · JPL
229658 2006 HV41 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
229659 2006 HK49 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
229660 2006 HB110 21/04/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
229661 2006 JV46 01/05/2006 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
229662 2006 KV12 20/05/2006 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
229663 2006 KX20 20/05/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
229664 2006 KV40 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
229665 2006 MC2 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
229666 2006 QF33 23/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
229667 2006 SQ182 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
229668 2006 SQ408 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
229669 2006 TF41 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
229670 2006 TP58 12/10/2006 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
229671 2006 VT87 14/11/2006 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
229672 2006 WR1 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch APO 930 m MPC · JPL
229673 2006 WQ123 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
229674 2006 YK23 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
229675 2007 BH2 16/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
229676 2007 BR4 16/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
229677 2007 BY19 23/01/2007 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
229678 2007 BY21 24/01/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
229679 2007 BO69 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
229680 2007 CX11 06/02/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
229681 2007 CL52 10/02/2007 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
229682 2007 CN52 10/02/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
229683 2007 CR62 15/02/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
229684 2007 DQ11 20/02/2007 Vicques M. Ory 1,3 km MPC · JPL
229685 2007 DK25 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
229686 2007 DP36 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
229687 2007 DO48 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
229688 2007 DL51 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
229689 2007 DQ57 21/02/2007 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
229690 2007 DS70 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
229691 2007 DX78 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
229692 2007 DP82 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
229693 2007 DC88 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
229694 2007 DE97 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229695 2007 DH105 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
229696 2007 DT106 22/02/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
229697 2007 EZ12 09/03/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
229698 2007 EL16 09/03/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
229699 2007 EW25 10/03/2007 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
229700 2007 EQ29 09/03/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL