Danh sách tiểu hành tinh/230401–230500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
230401 2002 JQ102 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
230402 2002 JJ110 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
230403 2002 JV121 05/05/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
230404 2002 JW130 08/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
230405 2002 JV141 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
230406 2002 JM144 13/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
230407 2002 KA2 16/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
230408 2002 KY2 18/05/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
230409 2002 KG9 31/05/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
230410 2002 KM9 30/05/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
230411 2002 LZ20 06/06/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
230412 2002 LV24 01/06/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
230413 2002 LE32 10/06/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
230414 2002 LW44 05/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
230415 Matthiasjung 2002 MQ5 20/06/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
230416 2002 NG26 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
230417 2002 NV37 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
230418 2002 NC52 14/07/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
230419 2002 OE8 18/07/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
230420 2002 PP6 05/08/2002 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
230421 2002 PD17 06/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
230422 2002 PG20 06/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
230423 2002 PZ28 06/08/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
230424 2002 PD53 08/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
230425 2002 PT67 06/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
230426 2002 PD110 13/08/2002 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
230427 2002 PO110 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
230428 2002 PY110 13/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
230429 2002 PC118 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
230430 2002 PD120 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
230431 2002 PB123 15/08/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
230432 2002 PC125 14/08/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
230433 2002 PD132 13/08/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
230434 2002 PV147 10/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 4,0 km MPC · JPL
230435 2002 PQ153 08/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
230436 2002 PF156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,8 km MPC · JPL
230437 2002 PO159 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,0 km MPC · JPL
230438 2002 PH161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,3 km MPC · JPL
230439 2002 PG163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,8 km MPC · JPL
230440 2002 PQ165 08/08/2002 Palomar A. Lowe 3,1 km MPC · JPL
230441 2002 QT51 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,9 km MPC · JPL
230442 2002 QH61 28/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
230443 2002 QN86 17/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
230444 2002 QJ91 19/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
230445 2002 QF100 18/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
230446 2002 QT102 29/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
230447 2002 QF109 17/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
230448 2002 QB117 16/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
230449 2002 QZ135 30/08/2002 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
230450 2002 QT136 28/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
230451 2002 RB10 04/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
230452 2002 RF17 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
230453 2002 RO80 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
230454 2002 RB87 05/09/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
230455 2002 RE92 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
230456 2002 RZ114 06/09/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
230457 2002 RS118 07/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,4 km MPC · JPL
230458 2002 RM120 05/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
230459 2002 RF129 10/09/2002 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
230460 2002 RU141 10/09/2002 Haleakala NEAT 670 m MPC · JPL
230461 2002 RW142 11/09/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
230462 2002 RD144 11/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
230463 2002 RV149 11/09/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
230464 2002 RO151 12/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
230465 2002 RC153 12/09/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
230466 2002 RO172 13/09/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
230467 2002 RR172 13/09/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
230468 2002 RX173 13/09/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
230469 2002 RM175 13/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
230470 2002 RX223 13/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
230471 2002 RH228 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
230472 2002 RG241 14/09/2002 Palomar R. Matson 2,9 km MPC · JPL
230473 2002 SG15 27/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
230474 2002 SK20 26/09/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
230475 2002 SH67 30/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
230476 2002 TA3 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
230477 2002 TF10 01/10/2002 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
230478 2002 TA14 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
230479 2002 TT36 02/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
230480 2002 TY45 02/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
230481 2002 TO51 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
230482 2002 TL54 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
230483 2002 TB65 02/10/2002 Kvistaberg UDAS 6,7 km MPC · JPL
230484 2002 TJ73 03/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
230485 2002 TH76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
230486 2002 TM86 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
230487 2002 TT86 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
230488 2002 TL91 03/10/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
230489 2002 TG100 04/10/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
230490 2002 TO128 04/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
230491 2002 TF165 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
230492 2002 TO195 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
230493 2002 TP199 03/10/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
230494 2002 TO214 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
230495 2002 TE232 06/10/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
230496 2002 TQ242 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
230497 2002 TG258 09/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
230498 2002 TJ268 09/10/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
230499 2002 TH274 09/10/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
230500 2002 TM279 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL