Danh sách tiểu hành tinh/229501–229600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
229501 2005 VY55 04/11/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
229502 2005 VS80 05/11/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
229503 2005 WX1 19/11/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
229504 2005 WA4 23/11/2005 Ottmarsheim C. Rinner 1,4 km MPC · JPL
229505 2005 WQ38 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
229506 2005 WO64 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
229507 2005 WF72 22/11/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
229508 2005 WC80 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
229509 2005 WM86 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
229510 2005 WO88 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
229511 2005 WX97 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229512 2005 WU113 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
229513 2005 WZ123 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
229514 2005 WB148 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
229515 2005 WO159 29/11/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
229516 2005 WE170 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
229517 2005 WS170 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
229518 2005 WZ173 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
229519 2005 WM178 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
229520 2005 WY185 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
229521 2005 WG195 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
229522 2005 XQ2 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
229523 2005 XF7 04/12/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
229524 2005 XG11 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
229525 2005 XY14 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229526 2005 XK21 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
229527 2005 XN24 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
229528 2005 XK38 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229529 2005 XO43 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
229530 2005 XT65 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
229531 2005 XE79 05/12/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
229532 2005 YN26 24/12/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
229533 2005 YZ33 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
229534 2005 YO36 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
229535 2005 YQ36 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
229536 2005 YC37 26/12/2005 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
229537 2005 YU42 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
229538 2005 YM75 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
229539 2005 YA79 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
229540 2005 YP86 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
229541 2005 YA110 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
229542 2005 YP113 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
229543 2005 YJ115 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
229544 2005 YP118 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
229545 2005 YU121 28/12/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
229546 2005 YQ124 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
229547 2005 YM138 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
229548 2005 YD141 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
229549 2005 YG150 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
229550 2005 YP162 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
229551 2005 YP173 24/12/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
229552 2005 YP189 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
229553 2005 YT191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
229554 2005 YR195 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
229555 2005 YD202 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
229556 2005 YO217 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
229557 2005 YE227 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
229558 2005 YV230 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
229559 2005 YX240 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
229560 2005 YV272 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
229561 2005 YA287 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
229562 2006 AX8 02/01/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
229563 2006 AA9 02/01/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
229564 2006 AK28 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
229565 2006 AF30 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
229566 2006 AP32 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
229567 2006 AR33 06/01/2006 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
229568 2006 AA41 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
229569 2006 AL43 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
229570 2006 AA45 02/01/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
229571 2006 AH49 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
229572 2006 AG73 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
229573 2006 AX77 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
229574 2006 AX95 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
229575 2006 BA1 18/01/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
229576 2006 BV17 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
229577 2006 BZ19 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
229578 2006 BD38 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
229579 2006 BU79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
229580 2006 BT81 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229581 2006 BW89 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
229582 2006 BD92 26/01/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
229583 2006 BF96 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
229584 2006 BR114 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
229585 2006 BP127 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
229586 2006 BN145 23/01/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
229587 2006 BA147 31/01/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
229588 2006 BL148 21/01/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
229589 2006 BW148 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
229590 2006 BU162 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
229591 2006 BX176 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
229592 2006 BE183 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
229593 2006 BX189 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
229594 2006 BL204 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
229595 2006 BE214 23/01/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
229596 2006 BX219 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
229597 2006 BV220 30/01/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
229598 2006 BQ251 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
229599 2006 BM252 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
229600 2006 BW270 31/01/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL